archív

RADOSŤ smúti

v piatok 1. decembra sme sa my, Radostníci, navždy rozlúčili s naším umeleckým vedúcim, učiteľom a priateľom Miroslavom Rajtom, ktorého zákerná choroba nemilosrdne vytrhla z našich radov uprostred tvorivého rozletu.
Mirko, nikdy na Teba nezabudneme! Na tie krásne pesničky, ktoré si s nami naštudoval, ani na Tvoju virtuóznu hru na akordeóne, ktorá nabíjala úžasnou energiou nielen nás, ale aj naše publikum. Zostaneš navždy neoddeliteľnou súčasťou Folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ!

Česť Tvojej pamiatke!

Členovia Folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ

Spomienka na Miroslava Rajta (1954 – 2017) vysielaná na Regina Západ 8. januára 2018