2021

Je máj, roku Pána 2021 a náš Folklórny spevácky súbor RADOSŤ pevne dúfal, že sa po dlhej prestávke bude môcť čoskoro znovu stretnúť a zaspievať si spolu. Nám postarším život beží dvojnásobnou rýchlosťou. Boli to pre nás smutné mesiace nespievania, nestretávania sa. Mali sme veľa plánov, veľa projektov. 21.januára sme sa stretli v hostinci Jágerka na výročnej členskej schôdzi. Zhodnotili sme našu činnosť za rok 2019. Povedali si bohaté plány na rok 2020, v ktorom sme okrem iných zaujímavých aktivít chceli osláviť aj 15 výročie založenia nášho OZ Radosť. Plány sme si podrobne rozobrali, tešili sa na ich realizáciu, no ostali nám len oči pre plač. V januári a februári sme absolvovali 5 skúšok, pripravujúc si program na Májový slávnostný koncert z príležitosti nášho výročia a tiež na plánovaný aprílový pobyt v hoteli Morava v Tatranskej Lomnici, kde mala prebehnúť aj súťaž seniorských folklórnych súborov o Tatranský pohár. 2. marca sme mali poslednú skúšku a všetky jarné plány padli. Prvé stretnutie po dlhej prestávke nám bolo umožnené až 1.júna. Letné mesiace nám dodali radosť a trošku energie. Mohli sme absolvovať zopár skúšok a našu radosť a potešenie z ľudovej piesne odovzdať ďalej. Po dlhom odlúčení od vonkajšieho sveta sme v mesiacoch jún a júl potešili seniorov v DSS na Hrnčiarskej ulici v Pezinku, ZOS na Komenského ulici v Pezinku a navštívili Dom seniorov CASA v Pezinku v Kučišdorfskej doline. 25. júla sme zaspievali vinárom v Modre na pozvanie rodiny Rarigovcov.
22. augusta sme v zariadení Zlatá hus v Slovenskom Grobe zaspievali piesne zo všetkých regiónov Slovenska ospevujúce víno, vinohrady a radosti a starosti s nimi spojené.
Piesne oslovili tých pravých, boli prezentované na Konzulátfeste EVIRS, členom Európskeho vínneho rytierskeho stavu. 1.septembra sa nám ušlo veľkej cti, robiť predskokana pred vystúpením Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova v Kultúrnom dome v Pezinku. Nielen že nás to veľmi potešilo, ale mohli sme byť účastní aj očarujúceho, nádherného vystúpenia týchto mladých, krásnych ľudí, plných energie a nadšenia z ľudového spevu a tanca. V septembri sa nám ešte podarilo dvakrát stretnúť na skúškach, dúfajúc, že na máj plánovaný výročný koncert sa nám podarí zrealizovať
do konca roku. Zákazom stretávania a vyhláseným núdzovým stavom nám naše plány stroskotali. Nemohli sme sa stretnúť ani s našimi priateľmi z Moravy, Cimbálovou muzikou POLAJKA, ktorí mali byť hosťami na našom výročnom koncerte.
Nuž, Radosť mieni, vyššia moc mení.
Máj 2021 nám konečne priniesol uvoľnenie. Prvý raz po dlhej, dlhej prestávke sme sa stretli 17. mája a pevne dúfame, že to pretrvá celé leto, a potom stále. V najbližšej dobe si bojazlivo pripravíme plán na najbližšie obdobie, veriac, že ho budeme môcť plniť. Členovia súboru sú pripravení a hladní po vystúpeniach. Náš umelecký vedúci súboru nás celé to smutné obdobie neúnavne zásoboval nespočetnými novými pesničkami, kolečkami, zo všetkých regiónov Slovenska. Ponúkol naše vystúpenia na všetky možné organizácie, obce, združenia, v našom blízkom i vzdialenejšom okolí. Niečo vyšlo, a tak pokračujeme v nacvičovaní, skúšaní a tešíme sa v očakávaní lepších a radostnejších dní pre všetkých našich členov, aj našich priaznivcov.

Pavlina Burgerová-manažérka FSS RADOSŤ

Keď sa náš folklórny spevácky súbor po dlhej prestávke stretol 17. mája dúfali sme, že táto možnosť pretrvá celé leto a následne celú jeseň až do Vianoc. Teraz je začiatok októbra, aká bude jeseň ťažko predvídať, ale zatiaľ môžeme zhodnotiť aspoň predchádzajúce mesiace. Naše skúšky pokračovali s pár prestávkami v týždenných intervaloch. Skúšali sme pesničky na plánované vystúpenia aj nové piesne, ktoré nám náš umelecký vedúci pripravil a posielal počas pandemickej prestávky.
14. júna sa naša vedúca Mgr. Mária Miškeriková a umelecký vedúci Ing.Štefan Šalát zúčastnili v Kultúrnom centre Pezinok slávnostného udeľovania ocenení Mesta Pezinok. Z rúk primátora Mesta Pezinok Ing. arch. Igora Hianika prevzali Medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta. Celý súbor prijal ocenenie po 15 rokoch činnosti pri Meste Pezinok s veľkým potešením. Informácie o priebehu tejto udalosti bližšie zdokumentoval Ing.Šalát v predchádzajúcom príspevku zo dňa 25. júna.
V sobotu 26. júna sa náš súbor zúčastnil hudobného popoludnia „S FOLKLÓROM a ľudovou hudbou“ na ktoré nás pozvala Obec Rovinka. Strávili sme tam príjemné letné popoludnie na nádvorí Kultúrneho domu obce. Pred nami vystúpil domáci detský folklórny súbor „Červené jabĺčko“. Prekvapil nás veľkou členskou základňou od najmenších folkloristov až po po juniorov. Prekvapil nás aj rozsahom repertoáru spevov a tancov zo všetkých regiónov Slovenska. Je obdivuhodné s akým zápalom a profesionalitou predviedol svoje vystúpenie. Naše vystúpenie bolo zložené z našich najúspešnejších piesní z minulého obdobia. Za sprievodu akordeónu sme zaspievali piesne z okolia Myjavy, Záhoria, Gemera, Liptova a Šariša. Vystúpenie sa nám vydarilo, prítomní poslucháči nám potleskom prejavili svoju priazeň po každom vstupe.
11. augusta sa na pozvanie primátora Mesta Pezinok v spoločenskej sále Domu kultúry zišli jubilujúci spoluobčania, ktorí dovŕšili svoje životné jubileá 80, 85, 90 a viac rokov v priebehu roka 2020. Opatrenia súvisiace s ochranou proti koronavírusu zapríčinili odklad stretnutí plánovaných v ich jubilejnom roku života. Až v tento deň bolo umožnené odložené stretnutia uskutočniť. Jubilanti okrem prianí a Pamätného listu od pána primátora dostali aj kyticu krásnych ľudových piesní z okolia Myjavy a Brezovej v podaní nášho súboru. Oživili sme im spomienky na mladosť, prežité lásky, žiale a radosti uplynulého života a uvedomili si, že zopár z nás o 2-3 rôčky môže zažívať podobný pocit ako oni.
V piatok 27. augusta zorganizovalo Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so Spolkom pezinských vinohradníkov a vinárov Deň otvorených pivníc. Po dlhom pôste sa milovníci pezinského vínka mohli stretnúť na nádvorí Malokarpatského múzea, nakuknúť do jeho pivníc a v družnej debate ochutnávať a hodnotiť kvality zlatého moku od pezinských vinárov. Radostníci im k tomu zaspievali piesne o víne zo všetkých regiónov Slovenska pod vedením a za sprievodu akordeónu Ing.Štefana Šaláta.


Vinohradem chodím sám
spev: Ivan Dubek, Štefan Pospech, Miroslav Achberger a kolektív
akordeón: Štefan Šalát

Nalej ty ňe, šenkérečko
spev: kolektív
akordeón: Štefan Šalát

spev: Anka Hološková a Štefan Pospech
akordeón: Štefan Šalát
Potulky RADOSTI s vínom a o víne pokračovali v sobotu 4. septembra. Krásnu akciu DEŇ vo VINOhradoch 2021 organizovalo združenie Malokarpatská vínna cesta. 67 vinárov ponúkalo svoje vína vo viniciach od Rače cez Svätý Jur, Limbach, Pezinok, Šenkvice až po Modru. Združenie MVC nám umožnilo účasť na tomto podujatí, ponúklo náš vinársky repertoár a my sme prijali pozvanie spoločnosti Pavelka a syn. V krásnom letnom dni, v žiari teplého slniečka, dýchajúc omamnú vôňu malokarpatských vinohradov, sme pri vinárskom domčeku Celestín na Starej hore spievali návštevníkom vinára Pavelku. Vyspievali sme celý repertoár z nášho úspešného jesenného koncertu 2019, S RADOSŤOU na víne. Vďační poslucháči nám tlieskali po každom vstupe a neboli skúpi na chválu nášho spevu a na krásu našich krojov.
Svoje vinárske cestovanie sme zavŕšili v sobotu 18. septembra v Obci Vištuk. Pani starostka pozvala náš súbor na podujatie pripravené pri príležitosti osláv 777. výročia prvej nájdenej zmienky o Obci Vištuk. Z nášho ponúkaného repertoáru si vybrala tiež vinárske piesne. Obec je súčasťou Malokarpatského regiónu a september je čas, kedy treba osláviť ťažkú prácu vinohradníkov a vinárov a ochutnať a pochváliť jej konečný produkt, víno. Jej želanie sme splnili a strávili s občanmi jubilujúcej obce krásne popoludnie.
Tešíme sa všetci, že sa nám leto ako-tak vydarilo, že sme našich poslucháčov potešili krásnymi ľudovými piesňami. V tieto dni stále pokračujeme v nacvičovaní a skúšaní. Dúfame, že nám situácia dopraje lepšie a radostnejšie jesenné dní pre všetkých našich členov aj našich priaznivcov, nie také smutné, aké nás postihli v minulom roku. O našich plánoch, projektoch, ich uskutočnení a plnení poinformujem v ďalších príspevkoch.

Pavlina Burgerová-manažérka Folklórneho speváckeho súboru Radosť