2012

19. apríla sme zaspievali účastníkom okresného snemu Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku.

Pezinok 2012
 

24. apríla sme sa predstavili účastníkom snemu JDS III. Bratislavského obvodu.

3. mája sme zaspievali na otvorení výstavy kresleného humoru konanej pri príležitosti 90. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty Slovenska.

19. mája nám tlieskali účastníci Krajského snemu JDS v Bratislave.

27. mája sa nedeľné dopoludnie v Pezinku nieslo v znamení IX. Ročníka Krajskej prehliadky seniorských speváckych súborov. Súťažnej prehliadky, ktorá sa konala pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu sa zúčastnilo celkom 12 speváckych súborov zo Západoslovenského kraja. Moderátorka osobitne privítala okrem pána primátora aj riaditeľku Kultúrneho centra v Pezinku pani Ing. Ingrid Noskovičovú a tiež predsedníctvo Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov.

Po úvodnom príhovore pani Žofie Lomnickej, podpredsedníčky Krajskej Jednoty dôchodcov Slovenska bolo všetko pripravené na odštartovanie súťažnej prehliadky.

Úžasným zážitkom bolo sledovať entuziazmus a energiu seniorov, z ktorých viacerí boli v pokročilom veku, niektorí dokonca zdravotne handicapovaní. Tí všetci bez rozdielu neváhali odovzdať na javisku zo seba to najlepšie! V ich podaní odzneli prekrásne slovenské ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska či už so sprievodom harmoniky, alebo strunových nástrojov, trávnice z oblastí typických pre lúčne spevy, mužské piesne bez hudobného sprievodu, ale aj vlastná tvorba. Na javisku defilovali seniorské spevácke súbory odeté do prekrásnych krojov, či rovnošiat v hýrivých farbách, ktoré svojimi piesňami a dobrou náladou spoločne vytvárali v sále neobyčajne príjemnú atmosféru. Videli sme výkony dobré aj lepšie, ale všetky bez rozdielu boli prítomnými odmenené búrlivým a úprimným potleskom vyjadrujúcim obdiv a úctu voči ľuďom, ktorí neľutovali čas ani námahu, aby iným svojimi pesničkami priniesli radosť a dobrú náladu.

Záverečné vyhodnotenie sa na základe uvedeného ponúka samo. Nadšené a úprimné výkony jednotlivých speváckych súborov nenechali nikoho na pochybách, že najvyššie ohodnotenie si zaslúžia skutočne všetci! Moderátorka na záver pozvala na pódium všetkých vedúcich súborov a pani Žofia Lomnická odovzdala v mene Krajskej jednoty dôchodcov Slovenska každému diplom, kyticu a darček. Dva obrazy zo svojej vlastnej tvorby venoval do súťaže sám primátor Mgr. Oliver Solga, ostatné dary venovala riaditeľka KC Ing. Ingrid Noskovičová, za čo im obom patrí vrelá vďaka!

Zároveň sme boli delegovaní na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční 19. septembra v Trnave.

Úspešne sa svojej úlohy zhostila aj moderátorka podujatia Ing. Eva Frťalová, členka súboru Pesničkári pezinskí pri FD Radosť. V neposlednom rade je treba srdečne poďakovať aj sponzorovi podujatia Malokarpatskej vinohradníckej spoločnosti za “nepeňažné” dary, ktoré veľkoryso poskytol na občerstvenie.

 

IX. ročník Krajskej prehliadky seniorských súborov
 

Za naše vystúpenie nám Krajská organizácia JDS v Bratislave udelila diplom.

IX. ročník Krajskej prehliadky seniorských súborov
 

19. júna sme zaspievali účastníkom IX. snemu Jednoty dôchodcov Slovenska.

IX. snem Jednoty dôchodcov Slovenska
5. septembra sme vystúpili na akcii Rádia Regina Bratislava, ktorá sa konala pod názvom Rádio Regina dokorán. Zaspievali sme tri piesne v treťom bloku „Magazín rádia Regina“ – Javorník, Tichá voda a Keď sme tú rolku orali. V štvrtom bloku „Hudobné pozdravy“ sme zaspievali pieseň Tak jak teče do Dunaja Morava. Naše vystúpenie sa stretlo u prítomného publika s veľkým ohlasom a spokojnosť s našim vystúpením vyjadrili aj organizátori akcie. (Fotografie boli prevzaté z profilu Rádia Regina Bratislava na Facebook-u)

 

Rádio Regina dokorán 2012 Rádio Regina dokorán 2012 Rádio Regina dokorán 2012 Rádio Regina dokorán 2012
 

19. septembra sme vystúpili na 13. ročníku Celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov v Trnave. Každý kraj reprezentoval jeden súbor, ktorý sa buď prebojoval cez okresné a krajské kolá, alebo ho na regionálnej úrovni priamo oslovili,“ povedala za organizátorov predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave (KO JDS) Margita Fabiánová. Sála Domu kultúry Tirnavia bola zaplnená do posledného miesta, v hľadisku boli seniori z Trnavy či blízkeho okolia, účinkujúci, hostia, no i študenti trnavských stredných škôl. „Sme radi, že sa môžeme predviesť aj mladšej generácii,“ dodala predsedníčka KO JDS s odkazom na práve prebiehajúci Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

11. októbra sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili na Celoslovenskom stretnutí seniorov s pásmom ľudových piesní a záverečnou časťou spevohry „Keď chcem dievku vydať“ konanom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. (foto Anna Ševčíková)

MPSVR SR MPSVR SR
 

13. októbra sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na Celoslovenskom aktíve „Aktívne starnutie a kríza Európy“ usporiadanom Kresťanskými seniormi Slovenska vystúpili s pásmom ľudových piesní a záverečnou časťou spevohry „Keď chcem dievku vydať“. (foto Anna Ševčíková)

echo
 

19. októbra sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili v Dubovej s pásmom ľudových piesní a záverečnou časťou spevohry „Keď chcem dievku vydať“.

21. októbrasme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili v Báhoni s pásmom ľudových piesní a záverečnou časťou spevohry „Keď chcem dievku vydať“.

28. októbra sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili vo Vištuku s pásmom ľudových piesní a záverečnou časťou spevohry „Keď chcem dievku vydať“.

Členovia súboru v tomto roku:

Hilda Strapáková
Magda Kollárová
Anna Hološková
Anna Šavarová
Eva Frťalová
Mária Miškeriková
Viera Komendová
Šárka Lefnerová
Emanuel Penák
Pavol Nagy
Slavomír Frťala
Miroslav Sedlák
Ján Lunák
Marian Gašparovič
Miroslav Kosa
Milan Vencel
Dušan Kostka
Ivan Dubek