2016

Už viac než jeden rok trvá zápas nášho súboru s problémami, ktoré nám prináša život v podobe vážnych zdravotných problémov nášho umeleckého vedúceho Miroslava Rajta. Celá naša svedomitá príprava na veľký jarný koncert vyšla naprázdno a koncert sme museli odvolať. Rozhodne sa však nevzdávame a kým sa náš umelecký vedúci vráti vystupujeme a capella. Spočiatku sme mali problémy, pretože náš repertoár je bez hudobného sprievodu náročný na spievanie, ale naučili sme sa to a neustále sa zdokonaľujeme. 23. apríla sme sa úspešne zúčastnili prehliadky seniorských speváckych súborov organizovaných pezinským folklórnym súborom Obstrléze pod názvom „Slnko v nás“. 19. mája sme potešili starkých v Domove sociálnych služieb na Komenského ulici v Pezinku a 21. mája sme sa nie len zúčastnili, ale aj pomáhali organizovať XIII. ročník krajskej prehliadky seniorských speváckych súborov, na ktorom sme, bezo sporu, obstáli na výbornú. Pred nami je dlhšie prázdninové obdobie, čo sa vystúpení týka, neustávame však v príprave na prípadné letné aktivity, či na náš koncert, ktorý sa uskutoční, len čo sa umelecký vedúci do súboru vráti. Držíme si palce, aby sa ta stalo čo najskôr.

20. augusta sa vo Veľkom Grobe uskutočnili slávnosti Dňa obce. Náš spevácky súbor bol po roku opäť pozvaný, aby miestnych obyvateľov potešil svojimi temperamentnými pesničkami. Sprevádzala nás skvelá Ľudová hudba Miroslava Rajta, umeleckého vedúceho súboru, čo ešte podčiarklo tradične náš dobrý výkon i našich sólistov, za čo sa nám ušlo veľkého a žičlivého potlesku obecenstva. Úspech nás všetkých potešil a tiež aj Rajtovcov, ktorí sú občanmi Veľkého Grobu. Organizátori sa o nás vzorne postarali aj výborným občerstvením v podobe cigánskej pečienky a nápoja podľa výberu. Pred prajným obecenstvom sa nám dobre spieva a už teraz sa tešíme na budúcoročné Dni obce, pravdaže, ak budeme pozvaní.

 


<
17. septembra sme vystúpili v spolupráci s Ľudovou hudbou Miroslava Rajta na pezinskom vinobraní. Po dlhej pauze vynútenej ochorením umeleckého vedúceho sa opäť naplno realizovali a odovzdali svojim poslucháčom to najlepšie, čo počas vynútenej prestávky naštudovali. Perfektný výkon muzikantov náš výkon podčiarkol a energiou nabité piesne vyvolali u prizerajúcich sa štedrý potlesk.


    /
4. decembra sme vystúpili v Malej sále Domu kultúry v Pezinku pre našich priaznivcov a obyvateľov Pezinka so svojim koncertom. Na akordeóne a klávesoch nás sprevádzal náš umelecký vedúci Miroslav Rajt.

 


15. decemmbra sme svojim vystúpením pozdravili členskú schôdzu miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.

20. december bol dňom radosti v Domovoch sociálnych služieb na Hrnčiarskej a Komenského ulici v Pezinku, keď sme ich klientov pozdravili svojimi pesničkami. Ako každý rok, tak aj teraz, sme prišli medzi svojich vďačných poslucháčov s radosťou, aby sme im odovzdali v tento predvianočný čas krásny pozdrav v podobe slovenských ľudových piesní zo svojho najnovšieho repertoáru a vniesli dobrú náladu do ich sŕdc. Náš oduševnený spevácky výkon vyvolal na ich tvárach vďačný úsmev a sem-tam i nejakú tú slzu dojatia. Na záver vystúpenia sme si spoločne s klientmi zaspievali najkrajšiu vianočnú koledu „Tichá noc“ a rozišli sme sa so svojimi vernými poslucháčmi želaním pokojných vianočných sviatkov.

Členovia súboru v roku 2016

Hilda Strapáková
Magda Kollárová
Anna Hološková
Anna Šavarová
Eva Frťalová
Mária Miškeriková
Šárka Lefnerová
Viera Komendová
Pavlina Burgerová
Mária Kakalíková
Anna Mária Mlyneková
Janka Molnárová
Pavol Nagy
Slavomír Frťala
Miroslav Kosa
Milan Vencel
Dušan Kostka
Ivan Dubek
Milan Vaškovič
Miroslav Achberger
František Noskovič
Pavol Šúlovský