2017

3. marca sme zaspievali zmes ľudoviek na Výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Pezinok.

Náš súbor dal opäť o sebe vedieť, keď v piatok, 12. mája úspešne uviedol v Malej sále Domu kultúry v Pezinku svoj Jarný koncert. Pre svojich priaznivcov sme pripravili dynamické pásmo piesní, z ktorých prevažná časť bola novo naštudovaná. Zo staršieho repertoáru sme pribrali pesničky, ktoré sú našim srdciam blízke a ktoré vždy boli vrelo prijímané aj poslucháčmi. Časť piesní sme venovali tiež spomienke na matky, keďže v nasledujúcu nedeľu bol ich sviatok. Pesničky o láske v jej rôznych podobách ako aj neopomenuteľné prekáračky medzi mužmi i ženami sme spievali prevažne v myjavskom nárečí, ale priestor dostali aj pesničky zo Záhoria, či z Východného a Stredného Slovenska v príslušných nárečiach. Vynikajúci hudobný sprievod umeleckého vedúceho súboru Miroslava Rajta, ktorý nás sprevádzal na klávesoch i na akordeóne, podčiarkol náš oduševnený spevácky výkon. Dlhotrvajúci, vďačný potlesk na záver vystúpenia nám napovedal, že láska a energia, ktorú sa svojím spevom snažili svojmu publiku, prostredníctvom svojich piesní odovzdať, bola vrelo prijatá.

 

V utorok, 23. mája sa v bratislavskej Petržalke, v Kultúrnom dome v Zrkadlovom háji uskutočnil XIV. ročník prehliadky seniorských speváckych súborov Bratislavského kraja, ktorý organizovala Krajská organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku pod záštitou presedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša a starostu mestskej časti Bratislava V, Ing. Vladimíra Bajana. Na tohtoročnú prehliadku sa prihlásilo celkom 9 súborov, ktoré postupne predviedli svoj starostlivo naštudovaný program a priniesli tak kopu radosti prítomným milovníkom folklóru, ktorí na oplátku pripravili spevákom skvelú a žičlivú atmosféru. Náš súbor, ktorý sa prehliadok pravidelne zúčastňuje, nechýbal ani na tomto ročníku a bolo nás veru poriadne počuť a vidieť! Pod umeleckým vedením Miroslava Rajta a s jeho skvelým akordeónovým sprievodom sme podali oduševnený výkon a svojimi temperamentnými pesničkami sme zaujali nielen porotu, ale roztlieskali aj publikum v sále. Skvelé hodnotenia naznačujú, že sa zlepšujeme a že sme ešte stále “pri chuti” neustále sa zlepšovať. Mesto Pezinok sa môže aj v budúcnosti spoľahnúť na náš spevácky súbor a jeho skvelú reprezentáciu svojho mesta.


Rozdávali sme radosť v Dome seniorov Istota. 30. júna a 28. júla sme prišli potešiť klientov svojimi piesňami na pozvanie vedenia Domu seniorov Istota. Naše vystúpenie malo slávnostný rámec, keďže sme zagratulovali menovite všetkým narodeninovým i meninovým oslávencom, venovali im veršovanú súborovú gratuláciu s neodmysliteľným „živio“. Po gratulácii sme predviedli svoj štandardný program s temperamentnými i lyrickými pesničkami. A hoci niektorí klienti boli na vozíčkoch, pustili sa aj so svojimi ošetrovateľkami do „tanca“. Bolo úžasným zážitkom pozerať na tancujúcich klientov, medzi ktorých sa zamiešali aj niektorí speváci a rozprúdili tak veselú zábavu. Na záver sa súboru ušlo vrelé poďakovanie od starkých i od personálu, čo bolo veľkou odmenou za náš oduševnený výkon.


  
     

22. júla sa v lokalite Panholec uskutočnil prvý ročník Kočfestu – festivalu koní a kočov. O zábavu sa postaral aj náš Folklórny spevácky súbor. Radostníci, čoby cisároví poddaní, spievali svojmu panovníkovi i cisárovnej Sisi na cestu, kým prišiel ich koč k pódiu, kde im aj s vtipnou veršovankou odovzdali dožinkový veniec a tiež chlieb a soľ. Potom však z pódia zazneli v našom podaní prevažne rezké slovenské ľudové piesne, ktorými sme isto potešili nielen cisára a cisárovnú, ale aj prítomné publikum. Ani horúce slniečko nič neubralo z energie, ktorú sme sa našim spevom snažili svojim poslucháčom odovzdať. Naše vystúpenie patrilo, ako už tradične, medzi tie vydarené. Na akordeóne nás výborne sprevádzal nový člen súboru Ing. Štefan Šalát.


 


(Foto: Karol Achberber)

14.septembra náš súbor s radosťou prijal pozvanie vystúpiť na slávnostnom koncerte usporiadanom pri príležitosti tridsiateho výročia založenia Cimbalovej muziky Polajka pôsobiacej vo Valašskom Meziříčí.
Svojim koncertom sme sa pripojili k mnohým gratulantom ku krásnemu okrúhlemu jubileu. Zaželali sme Polajke do ďalších rokov veľa úspechov a všetkým členom pevné zdravie, aby mohli ešte dlho tešiť svojou hrou a pesničkami svoje publikum.
Oslávenca i všetkých prítomných sme potešili pestrou kyticou uvitou z ôsmych krásnych slovenských ľudových pesničiek, ktoré zaspievali sólisti Anka Hološková, Mária Miškeriková, Eva Frťalová, Mária Kakalíková, Pavlína Burgerová a v duete Eva Frťalová a Štefan Pospech.
Spevákov a speváčky na akordeóne sprevádzal Štefan Šalát.
 

naše vystúpenie

vedúca súboru gratujuje

spoločne spievame Na horách studénky

a ešte spievame a tancujeme


24. septembra

„Aká si mi krásna, ty rodná zem moja,
krásne i tie hory, kol‘ teba čo stoja.
Krásne je i nebo nad tými horami,
žehnám ťa, vítam ťa vďačnými slzami…“

týmito slovami nádhernej hymnickej piesne privítala moderátorka prehliadky naša členka – Eva Frťalová na 18. ročníku celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov vzácnych hostí, členov tých najlepších seniorských súborov z Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického, Banskobystrického, Žilinského, Prešovského aj hostiteľského Bratislavského kraja a hostí, a fanúšikov prekrásnych ľudových piesní.
Prehliadku sme otvorili ako hostiteľský súbor a reprezentovali sme Bratislavský kraj s týmito piesňami: Ľudia povedajú, Milý mi na dvere tlče, Ančo malá, Mám ja švárne dievča, Mám ja sýkorenku, Moj milý mužíčku a Mala som milého. Na akordeóne nás sprevádzal Štefan Šalát.

V nedeľu podvečer, 3. decembra, sme usporiadali v pezinskom Dome kultúry koncert pre všetkých našich priaznivcov a milovníkov slovenskej ľudovej piesne pod novým umeleckým vedením Ing. Štefana Šaláta. Koncert sme venovali nášmu bývalému umeleckému vedúcemu, učiteľovi, priateľovi a vynikajúcemu muzikantovi Miroslavovi Rajtovi, ktorého ťažká choroba nemilosrdne vytrhla z nášho stredu. Nášmu publiku sme ponúkli celkom 37 piesní. Ako správni pezinskí lokálpatrioti sme na úvod zaradili zopár pesničiek, s ktorými sme vystúpili na pezinskom vinobraní, následne sme predstavili dve krásne moravské piesne, ktoré sme spievali ako VIP hostia spolu so svojimi priateľmi na slávnostnom jubilejnom koncerte cimbalovej muziky POLAJKA vo Valašskom Meziříčí. Pozvali svoje publikum aj na návštevu regiónov Myjavy, Liptova, Gemera i Šariša keď sme mu zaspievali krásne pesničky pochádzajúce z jednotlivých oblastí v miestnych nárečiach. Krásne pesničky plus pôsobivá choreografia vytvorili príjemný kokteil, ktorý publikum ocenilo žičlivým potleskom. Na záver koncertu poďakovala vedúca súboru Mária Miškeriková všetkým tým, bez podpory ktorých by sa súbor nezaobišiel – Mestu Pezinok, Pezinskému kultúrnemu centru a Bratislavskému samosprávnemu kraju. Smelo môžeme povedať, že ani po viacerých mesiacoch vynúteného útlmu sme nestratili nič na svojom lesku, ba čo viac, zaskveli sme sa v novom šate

(foto: Milan Oravec)

Bilacujeme rok 2017

Náš súbor má za sebou náročné obdobie spojené s dlhodobou absenciou umeleckého vedúceho Miroslava Rajta, ktorý nás sprevádzal na akordeóne a ktorý bol nakoniec prinútený v máji, pre ťažkú chorobu, súbor definitívne opustiť. Kým sa tak stalo, sprevádzal obetavo svojou majstrovskou hrou súbor na jeho Jarnom koncerte v pezinskom Dome kultúry. Účasť súboru na XIV. Krajskej prehliadke speváckych súborov v bratislavskej Petržalke, naposledy s Miroslavom Rajtom, vyniesla súboru možnosť reprezentácie kraja na XVIII. Celoslovenskej prehliadke seniorských speváckych súborov.
Súbor na čele s vedúcou Máriou Miškerikovou, sa s odchodom Miroslava Rajta statočne vyrovnával. Spievali sme väčšinou á kapela, najmä v domovoch sociálnych služieb a na schôdzach miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Stále sme však za svojho skvelého akordeónistu a učiteľa hľadali primeranú náhradu, čo bolo v tom čase, dlhodobo veľmi ťažké a zdalo sa takmer nemožné! Naša nezlomná snaha bola však nakoniec korunovaná úspechom. Šťastena sa na nás usmiala v podobe Ing. Štefana Šaláta, ktorý sa dokázal rýchlo stotožniť s interpretačnou líniou súboru určenou niekoľkoročnou spoluprácou s Miroslavom Rajtom. Príchodom nového umeleckého vedúceho zavial v súbore čerstvý vietor a posilnil naše pošramotené sebavedomie.
Začali sme nacvičovať nové piesne z viacerých regiónov Slovenska a učili sa spievať ich v príslušných nárečiach. Už v spolupráci s novým umeleckým vedúcim sme absolvovali vystúpenia na Kočfeste v Panholci 22. júla, potešili klientov Domova sociálnych služieb Istota 30.júna. aj 27.júla.
Pod novým umeleckým vedením sme našu prípravu zamerali najmä na september, kedy nás čakalo viacero významných míľnikov: 14.septembra prestížne vystúpenie vo Valašskom Meziříčí, keď sme prijali pozvanie vystúpiť na slávnostnom, jubilejnom koncerte usporiadanom pri príležitosti tridsiateho výročia založenia Cimbalovej muziky Polajka pôsobiacej vo Valašskom Meziříčí. Ďalšie úspešné vystúpenia na pezinskom vinobraní 23.septembra a na XVIII. Celoslovenskej súťaži speváckych súborov, ktorá sa konala v Pezinku 24.septembra definitívne preverili pripravenosť nášho súboru pokračovať s novým umeleckým vedením „v starých koľajach“ a držať vysoko nasadenú latku získanú počas spolupráce s Miroslavom Rajtom.
Vyvrcholenie nových aktivít súboru sa konalo 3. decembra, kedy sme sa s úspechom predstavili na verejnom koncerte v Pezinku s bohatým programom, nosnou súčasťou ktorého boli nové piesne v naštudovaní Štefana Šaláta z regiónov Myjava, Liptov, Gemer a Šariš. Na záver roka sme potešili svojich priaznivcov Klube dôchodcov na Kolárovej ulici, v Domovoch sociálnych služieb na Komenského ulici i na Hrnčiarskej ulici a celkom na záver roka, 27.decembra sme potešili samých seba, keď sme sa zišli v reštaurácii Jágerka na slávnostnej výročnej schôdzi spojenej so slávnostnou večerou.
Ako na záver hodnotenia našej činnosti v uplynulom roku skonštatovala vedúca súboru Mária Miškeríková „máme za sebou ťažké obdobie, ktoré sme spoločne úspešne prekonali a vrátili sme sa na dočasne opustený, kvalitatívne vysoký stupeň interpretácie, kam Folklórny spevácky súbor RADOSŤ patrí“!

Eva Frťalová

Členovia súboru v roku 2017

Hilda Strapáková
Magda Kollárová
Anna Hološková
Anna Šavarová
Eva Frťalová
Mária Miškeriková
Šárka Lefnerová
Viera Komendová
Pavlina Burgerová
Mária Kakalíková
Anna Mária Mlyneková
Janka Molnárová
Slavomír Frťala
Miroslav Kosa
Milan Vencel
Dušan Kostka
Ivan Dubek
Milan Vaškovič
Miroslav Achberger
František Noskovič
Pavol Šúlovský
Štefan Šalát
Štefan Pospech