O nás

Folklórny spevácky súbor Radosť  začal pracovať v roku 2005 ako súčasť Občianskeho združenia „RADOSŤ“ pri meste Pezinok pod vedením Mgr. Márie Miškerikovej. Náš súbor reprezentuje Pezinok každoročne pri rôznych kultúrnych príležitostiach. Reprezentácia mesta sa však neobmedzuje len na domovskú scénu. Predstavili sme sa aj v Mosonmagyarovári, na stretnutí zahraničných Slovákov v Slovenskom Komlóši v Maďarsku, v Mladej Boleslavi a vo Valašskom Meziříčí v ČR. Účinkovali sme aj v okolitých obciach Malokarpatského regiónu vrátane hlavného mesta Bratislavy. Priamo v Pezinku sme uskutočnili tiež vystúpenia upravené pre zahraničných návštevníkov Pezinka. Naše vystúpenia, plné prekrásnych slovenských ľudových piesní, ocenili už aj Japonci, Američania, Austrálčania, Nemci, Novozélanďania, Kolumbijčania, Kanaďania, Litovčania, skupina francúzskych Slovákov, ktorí sú zároveň členmi folklórneho súboru Nádeje a ďalší. Radostníci, ako si sami radi hovoríme, máme veľkú radosť, že naše pesničky znejú prostredníctvom videí nahraných z našich vystúpení v blízkej i ďalekej cudzine a že tým nepriamo šírime krásu slovenskej ľudovej piesne vo svete. V roku 2013 sme mali možnosť porovnať naše interpretačné schopnosti aj formou účasti na Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave. Pravidelne sa zúčastňujeme prehliadok seniorských speváckych súborov Bratislavského kraja. V roku 2018 sme získali privilégium reprezentovať Bratislavský kraj na celoslovenskej prehliadke, ktorá sa uskutočnila 20. septembra 2018 v Komárne. Účasť na 16. krajskej prehliadke, ktorá sa uskutočnila 22. mája 2019, znamenala pre nás Radostníkov opäť veľký úspech a vyniesla nám reprezentáciu Bratislavského kraja na celoslovenskej prehliadke seniorských speváckych súborov vo Zvolene. Naše vystúpenia, na ktorých rozdávame energiu a dobrú náladu, majú veľký úspech nielen u seniorov v rámci Jednoty dôchodcov Slovenska, klientov domovov sociálnych služieb, ale aj u mladších generácií, ktorým odovzdávajme lásku k folklórnym tradíciám. Našim cieľom je tiež podpora a skvalitňovanie voľnočasových aktivít seniorov vrátane svojich vlastných a v neposlednom rade šírenie krásy slovenskej ľudovej piesne po celom svete. Od roku 2017 náš súbor umelecky vedie Ing. Štefan Šalát, ktorý zabezpečuje aj výber repertoáru a akordeónový sprievod.

ADAMOVÁ Jiřina
ACHBERGER Miroslav
AKSAMITOVÁ Iveta
BEDNÁROVÁ Lýdia
BODO Ján
BURGEROVÁ Pavlína
DEKÁNEK Ján
DUBEK Ivan
GONOSOVÁ Mária
GRANCOVÁ Jana
JAKUBČÍKOVÁ Helena
KOSTKA Dušan
KOTEREC Ondrej
LAUKOVÁ Darina
MIŠKERIKOVÁ Mária
MODROVSKÁ Mária
MOLNÁROVÁ Jana
ONDREJKOVIČOVÁ Rozália
POSPECH Štefan
ŠALÁT Štefan