O Pesničkároch pezinských

máj 2012

Folklórne divadlo Radosť pracujúce v rámci Občianskeho združenia Radosť pri Pezinskom kultúrnom centre, má za sebou už šiestu úspešnú sezónu. Začínalo hudobno-slovnými pásmami, postupne sa však jeho činnosť zamerala na spevohry, v ktorých, okrem humorného hovoreného slova zneli aj slovenské ľudové pesničky. Vystúpenia Folklórneho divadla Radosť sú ozdobou rôznych kultúrno-spoločenských podujatí nielen v Pezinku a v obciach Malokarpatského regiónu, ale aj v zahraničí v družobných mestách Mladá Boleslav a Moszonymagyarovár. Keďže nie vždy je vhodné hrať na rôznych podujatiach divadlo, rozhodli sa členovia Občianskeho združenia Radosť založiť spevácku zložku s názvom Pesničkári pezinskí, ktorí budú interpretovať ľudové piesne znejúce v ich spevohrách. Rok 2012 je teda rokom, v ktorom uzrel svetlo sveta spevácky súbor, v ktorom členovia Folklórneho divadla Radosť interpretujú svoje pesničky pod novým názvom a v nových parádnych krojoch, na ktoré im prispela, okrem mesta Pezinok aj nadácia CITIBANK Bratislava.