aktuality

Festival kultúry a športu

Náš súbor bol dňa 22.6. súčasťou Festivalu kultúry a športu. Bolo to vynimočné podujatie organizované Mestom Pezinok, cieľom ktorého bolo zaujať deti, ale i rodičov a spropagovať činnosť športových organizácií pôsobiacich v meste Pezinok a priblížiť činnosť viacerých kultúrnych a spoločenských organizácií pracujúcich na báze dobrovoľníctva. Veríme že tento nultý ročník vytvoril veľmi dobré referencie pre ďaľšie ročníky tejto úspešnej a zmysluplnej akcie. Sme radi, ak sme našim vystúpením zvýšili atraktivitu podujatia. Ďakujeme aj pani poslankyni Eve Pilátovej za milé slová a poďakovanie za naše krátke neplánované vystúpenie pri stánku „Občianska iniciativa Grinava“. Sme radi, že sme mohli malou kyticou ľudových piesní oceniť prínos pani poslankyne Mesta Pezinok za MČ Grinava, ale jej aj poďakovať za organizáciu dobrovoľníkov a množstvo odpracovaných hodín pri záchrane grinavského majera.
Ján Bodo

 

<