Naši sponzori

*Rok 2023*

*Rok 2022*
Mesto Pezinok
Nadácia ZSE
Pezinské kultúrne centrum
TV Pezinok
pani Libuše Orságová a Roman Navrátil
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky a Facebook-u

*Rok 2021*
Mesto Pezinok
Nadácia ZSE
Pezinské kultúrne centrum
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky Facebook-u

*Rok 2020*
Mesto Pezinok
Pezinské kultúrne centrum
Ing. Pavlína Burgerová
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky a Facebook-u

*Rok 2019*
Mesto Pezinok
Pezinské kultúrne centrum
Ing Pavlína Burgerová, Mária Kakalíková, Viera Komendová, Jana Molnárová,
Šárka Lefnerová
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky a Facebook-u

*Rok 2018*
Mesto Pezinok
Pezinské kultúrne centrum
Bratislavský samosprávny kraj
Milan Grell – GRAFIT
Revia – Malokarpatská komunitná nadácia
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky a Facebook-u

*Rok 2017*
Mesto Pezinok
Pezinské kultúrne centrum
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky a Facebook-u

*Rok 2017*
Mesto Pezinok
Pezinské kultúrne centrum
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky

*Rok 2016*
Mesto Pezinok
Pezinské kultúrne centrum
Révia – Malokarpatská komunitná nadácia
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky

*Rok 2015*
Mesto Pezinok
PABA, spol. s r.o.
Pezinské kultúrne centrum
URS Reality s.r.o.
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky

*Rok 2014*
Mesto Pezinok
PABA, spol. s r.o.
Pezinské kultúrne centrum
Milan Grell – GRAFIT
Víno Matyšák
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky

*Rok 2013*
Mesto Pezinok
Miestny úrad Bratislava – Nové mesto
Pezinské kultúrne centrum
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky

*Rok 2012*
Mesto Pezinok
Citibank prostredníctvom Komunitnej nadácie Bratislava
Víno Matyšák
Milan Grell – GRAFIT
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky

*Rok 2011*
Mesto Pezinok
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky

*Rok 2010*
Mesto Pezinok
Rodina Ing. Vladimíra Jedličku
VITANA
Rodina Milana Grella

*Rok 2010*
Mesto Pezinok
Rodina Ing. Vladimíra Jedličku
VITANA
Rodina Milana Grella
Ing. Slavomí Frťala, správa a údržba web stránky

*Rok 2009*
Mesto Pezinok

*Rok 2009*
Mesto Pezinok

*Rok 2008*
Mesto Pezinok
Ing. Stanislav Sobota-Stamet spol. s r.o.

*Rok 2007*
Mesto Pezinok

*Rok 2007*
Mesto Pezinok

*Rok 2006*
Révia – Malokarpatská komunitná nadácia
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
Bistro Pod hruškou, Mária Lichnekerová