2019

19. marca sa uskutočnilo v ružinovskom Dome kultúry zaujímavé podujatie s názvom „Moravania bez hraníc“, ktoré usporiadalo Občianske združenie kresťanských seniorov BAGAR. O kultúrny program sa postaral náš spevácky súbor spoločne s Cimbalovou muzikou POLAJKA a Folklórnou skupinou BAČA z Valašského Meziříčí. Predstavili sme sa ako prví a ponúkli publiku vojenské a regrútske piesne, ktoré sa spievali na našom území od Dunaja po Duklu. Podali sme už tradične dobrý spevácky výkon, za čo nás publikum odmenilo srdečným potleskom. Cimbalová muzika POLAJKA samostatne aj spoločne s tanečníkmi Folklórnej skupiny BAČA ponúkli prítomným moravské piesne a tance. Ide o umelecké zoskupenia s vyše tridsaťročnou tradíciou a ich vystúpenie bolo na vysokej úrovni. Nie je náhoda, že usporiadateľ pozval práve uvedené súbory na svoje podujatie. Od roku 2014 ich totiž spája priateľské puto a kultúrna spolupráca, čo dokumentovali skvelým spoločným vystúpením, keď za sprievodu cimbalovej hudby potešili publikum 3 piesňami: Tak jak teče do Dunaja Morava, Na horách studénky a  Gdo má počernú galánku. Dokázali sme, že ani vystúpenie s partnermi, ktorí sú na umeleckej scéne podstatne dlhšie nás nevyvedie z miery a dokážeme podať skvelý spevácky výkon.

3. apríla sme sa predstavili svojím speváckym vystúpením na Veľkonočných trhoch v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Ako sa sami vyjadrili, s radosťou prispeli svojou troškou do mlyna k snahe organizátorov o oživenie veľkonočných tradícií. Urobili sme tak s elánom nám vlastným a spríjemnili veľkonočnú trhovú atmosféru vo svojich troch vstupoch krásnymi ľudovými piesňami, ktoré  taktiež zachovávajú tradície a ľudové zvyky našich predkov. Je známe, že sa slovenská ľudová pieseň, nech ona pochádza z ktoréhokoľvek regiónu Slovenska, dokáže prihovoriť poslucháčom svojím úprimným slovom a očarujúcou melódiou čo sa  v plnej miere potvrdilo i na našom vystúpení v Podunajských Biskupiciach. Náš umelecký vedúci Štefan Šalát vybral tentoraz pre tri vstupy piesne zo Záhoria, Gemera a Myjavy a my sme boli zakaždým odmenení žičlivým potleskom prítomných. Spontánne reakcie publika, ako aj vysoké hodnotenie nášho vystúpenia organizátormi podujatia nám dáva dôvod na posilnenie sebavedomia a to nielen speváckeho – opäť sme boli  dôstojným reprezentantom svojho mesta.

V dňoch 26. a 27. apríla sa členky Živeny z Pezinka a členovia nášho speváckeho súboru zúčastnili Stretnutia dolnozemských Slovákov v Slovenskom Komlóši v Maďarsku. V rámci tohto slávnostného stretnutia sa v piatok po slávnostnom kladení vencov pri pomníku našich slovenských predkov uskutočnilo zasadanie miestnej samosprávy spojené s odovzdávaním medzinárodného vyznamenania dolnozemských Slovákov PRO CULTURA SLOVACA. Večer sa uskutočnil v Slovenskom dome slávnostný gala večer pri príležitosti 70. výročia založenia Folklórneho súboru Komlóš, na ktorom vystúpili, ako hostia, aj tanečníci Folklórneho súboru GYMNIK z Bratislavy a Folklórneho súboru GELOVIANKA zo Sebechlieb.

Na sobotu, 27. apríla, pripravila Organizácia komlóšskych Slovákov v spolupráci so Slovenským regionálnym kultúrnym centrom a Slovenskou národnostnou samosprávou v slovenskej základnej škole v Komlóši kultúrny program, v ktorom sa, ako prvý predstavil náš spevácky súbor vedený našou vedúcou Máriou Miškerikovou a umeleckým vedúcim Štefanom Šalátom, ktorý súbor sprevádzal hrou na akordeóne. Náš štandardný, oduševnený a temperamentný výkon bol po zásluhe odmenený veľkým potleskom prítomných. Okrem Pezinčanov sa o zábavu a dobrú náladu postarali aj FS GYMNIK z Bratislavy, FS GELOVIANKA zo Sebechlieb a Mládežnícka dychovka zo Slovenského Komlóša. Súčasne s bohatým kultúrnym programom prebiehal na školskom dvore aj 17. ročník súťaže a ochutnávky povestných komlóšskych suchých klobás. Za zmienku stojí, že v rámci tejto skvelej gastronomickej prezentácie boli v ponuke aj tradičné komlóšske pochúťky – pečená klobása, baraní perkelt, hovädzí perkelt, barania kapusta, kvasienke a špricke. Hoci počasie v sobotu nebolo podujatiu priaznivo naklonené, ale ani silný vietor a hustý dážď nemohli pokaziť krásnu atmosféru slovenskej spolupatričnosti.

14. novembra prijala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková delegáciu členov a funkcionárov JDS, vedenú jej predsedom Ing. Jánom Lipianskym. Toto stretnutie malo nielen pracovný, ale aj slávnostný priebeh. Jeho súčasťou bolo krátke vystúpenie členov speváckeho folklórneho súboru Radosť z Pezinka aj odovzdanie Pamätných plakiet, ktorými pani ministerka vyzdvihla angažovanosť účastníkov stretnutia v kultúrno-spoločenských aktivitách pre seniorov.

V jej príhovore, nadväzujúc na vlastné súkromné aj profesijné skúsenosti s prostredím seniorov, zaznievali slová obdivu aj vďaky tejto generácii za jej široký vklad do súčasného života v našom štáte. Vyzdvihla veľký podiel dôchodcov aj samotnej JDS na uchovávaní a ďalšom pestovaní národných i ľudových tradícií. Toto úsilie hodlá MK SR neustále podporovať organizačne aj dotáciami. Váži si aj dobrovoľnícke aktivity členov JDS i ďalších dobrovoľníckych združení, obrátených nielen k svojim vrstovníkom, ale aj k mladším občanom zdravotne, sociálne či psychicky na takúto pomoc odkázaným.

 

Po krátkej pracovnej debate o viacerých problémoch a hlavne možných ústretových krokoch MK SR smerom ku komunite seniorov sa za doterajšiu spoluprácu a ústretovosť zo strany ministerstva a pani ministerky osobne poďakoval kyticou kvetov predseda JDS J. Lipiansky a ukážkami ručných prác seniorov J. Hlaváč a Mgr. A. Prokešová, predsedovia KO JDS.