2013

17. marca sme vystúpili premiérovo so svojím novým, asi 45 minútovým programom, v ZŠ Báhoň, kde sa uskutočnila výročná členská schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Pesničkový kokteil, v ktorom sa striedali ťahavé i rezké, vážne i rozmarné pesničky bol prijatý nadšeným potleskom prítomných.

26. marca sme s potešením prijali pozvanie organizátorov výročnej členskej schôdze mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, aby vystúpili so svojím novým programom na tejto schôdzi. Na schôdzi boli okrem primátora Mgr. Olivera Solgu prítomní aj predstavitelia vedenia Jednoty dôchodcov Slovenska na čele s predsedom Ing. Jánom Lipianskym. Naše vystúpenie malo mimoriadny úspech a ocenenia sa im dostalo aj osobne od predsedu Lipianskeho. Na tomto vystúpení sa pozitívne prejavila začínajúca spolupráca súboru s hudobníkom Miroslavom Kernom, ktorý zbor aj viedol. Ocenený bol výber pesničiek Marie Miškeríkovej a Anky Hološkovej. Pozitívne bol prijatý aj nový spôsob moderovania programu Evy Frťalovej.

6. apríla sme sa po prvý raz zúčastnili Krajskej súťažnej prehliadky ľudových rozprávačov, sólistov tanečníkov a sólistov spevákov ľudových piesní nad 50 rokov, usporiadaného Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre, obcou Gajary a FS Slnečnica – Slunečník Gajary. Bol to už IX. ročník a konal sa v Gajaroch. Folklórny súbor prišiel, preletel súťažou ako mistrál a získal množstvo diplomov, z ktorých najvzácnejšie sú diplomy za prvé miesto v duetách Anky Hološkovej a Vierky Komendovej, za druhé miesto Ivana Dubeka, Slava Frťalu a Emanuela Penáka a za druhé miesto v sólovom speve Anky Hološkovej. Ale ani ostatní naši súťažiaci v duetoch sa nedali zahanbiť a získali diplomy za svoje vystúpenia. Všetkých účinkujúcich členov súboru vynikajúco na akordeóne sprevádzal Marián Gašparovič. Dušan Kostka sa zúčastnil súťaže ako ľudový rozprávač a jeho vystúpenie porota taktiež ocenila diplomom. Po ukončení samotnej súťaže sme vystúpili s dvomi piesňami. Naša diplomová žatva bola teda bohatá a pre nás samotných nesmierne motivujúca. Už teraz sa tešíme na ďalšie výzvy, z ktorých najväčšia je našaúčasť na júnovom Myjavskom folklórnom festivale.


Fotografie sú so stránky Malokarpatského osvetového strediska v Modre

 

18. mája sme sa zúčastnili na 6. ročníku prehliadky seniorských speváckych súborov s názvom „Slnko v nás“, ktorý organizovala spevácka skupina „Obstrléze“. Vystúpenie trvalo cca 15 minút a svojou kvalitou sa dá zaradiť medzi tie vydarené. Na záver Prehliadky boli udelené diplomy za účasť pre všetky súbory. Na návrh usporiadateľov, aby si všetci spoločne zaspievali pieseň odznela známa „Morava“. Vcelku možno podujatie hodnotiť pozitívne.

25. mája sa uskutočnil jubilejný X. ročník Krajskej prehliadky seniorských speváckych súborov organizovaný Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava. Jubilejného ročníka prehliadky sa zúčastnilo 8 súborov a 1 súbor mimosúťažne. Na úvod sa prítomným v preplnenej sále prihovorila predsedníčka KO JDS Bratislava Dr. Emília Michalíková, ktorá privítala aj vzácnych hostí, primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu, ktorý nad podujatím prevzal záštitu, ako doteraz každý rok, a tiež pozvaných zástupcov jednotlivých regionálnych organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska. Prehliadku otvoril Folklórny súbor Radosť. Po nich sme ešte videli a počuli ženskú spevácku skupinu Mikulášanka z Plaveckého Mikuláša, ženskú skupinu Susedy z Bratislavy-Vrakune, spevácky súbor Senior Račan z Bratislavy-Rače, spevácky súbor Senioranka z Bratislavy- Karlovej Vsi, spevácky súbor Dúbravanka z Bratislavy-Dúbravky, spevácky súbor Melódia z Bratislavy-Petržalky, spevácky súbor Čatajan z Čataja a prehliadku mimosúťažne uzavrel folklórny súbor Slovácky krúžek a Skaličané.
Skvelá a žičlivá atmosféra v sále, elán a energia vyžarujúca zo všetkých účinkujúcich bez výnimky a, v neposlednom rade skvelá organizácia to sú hlavné atribúty, ktorými sa dá toto milé podujatie charakterizovať. Sú, zároveň zárukou do budúcnosti, že slovenská ľudová pieseň nezanikne, ale bude aj naďalej s láskou odovzdávaná nasledujúcim generáciám.

30. mája sme sa v daždi a vetre poberali do Bratislavy, kde sme mali vystúpiť na „Guláš party“, ktorú pre seniorov z III. bratislavského obvodu organizoval Miestny úrad Bratislava -Nové Mesto v areáli na Kuchajde. Od rána sme úpenlivo sledovali oblohu, ale zdalo sa, že naše nádeje na zlepšenie počasia zostanú nebom nevypočuté. Organizátori sa však nevzdávali, guľáš sa varil a ani dážď ani vietor ich nadšenie nemohli schladiť. Krátko pred začiatkom bolo rozhodnuté, že akcia sa prenesie do pohostinného tepla priestorov Klubu dôchodcov na Vajnorskej 51. Priestory neporovnateľne menšie, ale o to prívetivejšie. Veď nenadarmo platí, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Teplá náruč organizátorov nám, vyfúkaným a zmoknutým, dala pri šálke horúceho čaju zabudnúť na prežité útrapy. Onedlho sa sála do prasknutia naplnila seniormi a tak sa naše vystúpenie mohlo začať. Hoci sme stáli tesne pri všade sediacom publiku, tá úžasná a žičlivá atmosféra len podčiarkla kvalitu nášho vystúpenia, za čo nás naše obecenstvo odmenilo skandovaným potleskom a vyžiadalo si prídavky. Samozrejme, že sme radi vyhoveli. Ovácie, ktoré nám vďačné obecenstvo pri odchode pripravilo vyvolali v nás veľké emócie a mnohým z nás vohnali slzy do očí. Po vystúpení nám organizátori vyjadrili uznanie a spokojnosť s vystúpením a a hneď si objednali naše ďalšie vystúpenie na akcii „Babička a dedko roka 2013“, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom centre Bratislava – Ružinov.

21. až 23. júna otvorila Myjava svoje brány všetkým milovníkom folklóru, ktorí navštívili 54. Medzinárodný folklórny festival – Myjava 2013. Vyskúšať svoje schopnosti sa tento rok rozhodli aj členovia Folklórneho súboru RADOSŤ z Pezinka a poslali svoju prihlášku organizátorom 54. ročníka festivalu. Súboru bol vyčlenený čas a priestor v programe „Predveď sa“ v Mestečku MY-A-VY v sobotu, 22.júna vo večerných hodinách. Veľmi sme sa tešili, že budeme môcť vystúpiť pred početným festivalovým publikom a poctivo sme sa na to pripravovali, Festivalovú atmosféru na Myjave sme začali nasávať už v piatok, keď sme si boli obzrieť Amfiteáter a s ním susediace Mestečko MY-A-VY, kde sa malo uskutočniť naše vystúpenie.
Samotný „Deň D“ však nastal až v sobotu, 22. júna. Hneď ráno sme si zaspievali na Maratóne spievania ľudovej piesne organizovanom rádiom REGINA a pomohli tak prekonať minuloročný rekord.

 Hneď potom sme sa odobrali na dolný koniec námestia, kde sa začínal krojovaný sprievod.

 

 Nekonečné zoraďovanie na horúcim slnkom zaliatom námestí sme spríjemňovali sebe aj okolostojacim divákom spevom a tancom, za čo sme žali zaslúžený potlesk. Samotný sprievod až k hlavnej tribúne bol pretkávaný neustálym spevom a tancami jednotlivých skupín, a hoci sme boli zaradení medzi súbory vekom podstatne mladšie, v ničom sme za nimi nezaostávali. Na hlavnej tribúne sa súbor predstavil zaspievaním niekoľkých svojich osvedčených „chuťoviek“ a Eva Frťalová pozvala prítomných divákov na večerné vystúpenie súboru.

 

 Po krátkom a zaslúženom oddychu na hoteli sme sa vybrali do samotného festivalového areálu. Krásne počasie, neopísateľná festivalová atmosféra a neskutočne žičlivé, všadeprítomné publikum nedovolili ani na chvíľu, aby sa v nás zahniezdila tréma, či obavy z vystúpenia.
Dlho očakávaná chvíľa nadišla večer o 21 h, keď sme predviedli svoj 20 minútový repertoár piesní a tancov, za čo nás publikum odmenilo dlhotrvajúcim, uznanlivým potleskom. Miro Kern, ktorý má na starosti hudobné vedenie súboru neskrýval svoju spokojnosť: „Tak toto bol ten najlepší a najbezchybnejší výkon, odkedy vás poznám!“ A naozaj, spevácke výkony sólistov a celého zboru, citlivý výber pesničiek Aničky Hološkovej, choreografia jednoduchých tancov Evy Frťalovej, hudobný sprievod – akordeón Mariana Gašparoviča, saxafon Milana Vaškoviča a trombón Mira Achbergera, ako aj celková hudobná spolupráca súboru s Mirom Kernom priniesli svoje ovocie.

 

30. júna sme vystúpili s ľudovými piesňami na otvorení Kultúrneho leta 2013 v Pezinku.

 

 

(fotografie sú z archívu Kultúrneho centra Pezinok)

20. júla „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“,

Ako symbolický prejav vďačnosti ľudí rôzneho vierovyznania, spoločenského postavenia, sociálneho cítenia a veku, rozhodli sa Slováci na rôznych miestach Slovenska, ale aj v zahraničí, prostredníctvom piesní vzdať hold za dielo, ktoré pre nás Cyril a Metod vytvorili. Vo viere, že sa všetky tisíckami hrdiel naraz spievané piesne zlejú do jediného, modlitbe podobného vzdušného prúdu, ktorý dokáže odviať závisť, nenávisť, túžbu po mamone, pomste a inej ľudskej neresti.
Takáto ušľachtilá myšlienka viedla autora projektu doc. Viliama J. Grusku a jeho tím k zorganizovaniu tohoto prekrásneho podujatia s názvom „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“, ktoré sa uskutočnilo na vyše päťdesiatich historicky významných a z hľadiska národného cítenia symbolických miestach. Samotné spievanie sa začalo na všetkých miestach presne na poludnie. Spievalo sa podľa jednotného spevníka dodaného všetkým súborom.
Náš súbor mal tú česť, že mohol byť súčasťou tohoto jedinečného a emotívneho počinu. Spievali sme pod starobylým hradom Devín v spoločnosti speváckych súborov Rodokmeň, Kytica a cirkevného speváckeho zboru Gloria. Poludňajšie slniečko nemilosrdne pálilo, ale silný emotívny prežitok nedovolil spevákom cítiť nepohodu. Práve naopak, pomohol im bez problémov zvládnuť aj fyzickú náročnosť spievania dvadsiatich ôsmich, bez prestávky spievaných piesní v slnečnom úpeku a naplno, bez zvukovej techniky!
Nuž máme teda za sebou ďalšiu previerku našich speváckych schopností. Môžeme pokojne konštatovať, že sme obstáli na výbornú, smelo pozerať dopredu a prijímať ďalšie výzvy.

Tento mesiac sa nesie v duchu úcty k starším a náš súbor – tiež seniorský, prispel svojimi tromi vystúpeniami k naplneniu poslania tejto tradície.

Vrúcne slová venované rodičom a starým rodičom, ako aj krásne slovenské ľudové piesne nenechali chladným ani jediného diváka a v nejednom oku sa zaleskla slza dojatia. Svojím temperamentom a úprimným prejavom sme pri našich vystúpeniach nakazili prítomných v sálach, za čo sme boli odmenení búrlivým potleskom. Opäť sa raz ukázalo, že slovenská ľudová pieseň je tým pravým elixírom života, ktorý dokáže poláskať dušu nielen seniora a dať na chvíľu zabudnúť na starosti a problémy, ktoré život so sebou prináša.

13.10. Viničné

23.10. Dom Kultúry na Vajnorskej ceste v Bratislave, kde sa uskutočnila tiež voľba naj Babičky a Dedka roka 2013

 


 

25.10. Dom Kultúry Kramáre v Bratislave

 
 

(fotografie sú zo stránky Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto

Členovia súboru v roku 2013:

Hilda Strapáková
Magda Kollárová
Anna Hološková
Anna Šavarová
Eva Frťalová
Mária Miškeriková
Viera Komendová
Šárka Lefnerová
Pavlína Burgerová
Mária Kakalíková
Emanuel Penák
Pavol Nagy
Slavomír Frťala
Miroslav Sedlák
Ján Lunák
Marian Gašparovič
Miroslav Kosa
Milan Vencel
Dušan Kostka
Ivan Dubek
Miroslav Kern
Milan Vaškovič
Miroslav Achberger