2009

17. januára – vystúpili sme s krátkym programom pre účastníkov konferencie poradného výboru The Friendship Force International. Účastníci konferencie boli nadšení a obdivovali naše kroje.

14. marca – sme uviedli spevohru „SVADBY, SVADBY SVADBATÉ“ v Slovenskom Grobe.

31. marca – krátky program na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov v Pezinku.

19. apríla – repríza spevohry „SVADBY, SVADBY SVADBATÉ“ v malej sále Domu kultúry v Pezinku.

24. apríla – predviedli sme krátky program na Vínnych trhoch v Pezinku.

30. apríla – sme rozdávali radosť spevom pri príležitosti stavania mája na Cajle.

2. mája – predviedli sme spevohru „SVADBY, SVADBY SVADBATÉ“ v Šenkviciach .

29. augusta – krátky program pre členov The Friendship Force International z klubu v Gold Coast v Austrálie.

14. septembra – vystúpili sme s niekoľkými pesničkami o víne pri otvorení výstavy „50. rokov vinobraní v Pezinku“.

19. septembra – vystúpenie pod názvom „Pozdrav Pezinčanom“ v rámci Vinobrania v Pezinku.

10. októbra – vystúpenie na „Jablkovom hodovaní“.

28. októbra – krátke vystúpenie na stretnutí dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším.