2007

28. marca sme uviedli reprízu spevohry „VÍNKO, VÍNKO – TVRDÝ CHLEBÍK“ v malej sále Domu kultúry v Pezinku.

30. marca sme aj s našim režisérom vycestovali autobusom do Mladej Boleslavi, kde sme vystúpil v kultúrnom dome so spevohrou „VÍNKO, VÍNKO – TVRDÝ CHLEBÍK“. Na harmonike nás sprevádzal Ján Veselý. Na predstavení sme boli milo prekvapení, že sála sa zaplnila do posledného miestečka. Potešilo nás, že publikum nás prijalo veľmi srdečne, spievali s nami naše pesničky a potleskom si vyžiadali ešte aj prídavok.

Po predstavení

8. júna sme predviedli spevohru „VÍNKO, VÍNKO – TVRDÝ CHLEBÍK“ v Dome kultúry v Slovenskom Grobe.

22. júla sme Vystúpili vo veľkej horúčave a silnom vetre v rámci Kultúrneho leta s pásmom hovoreného slova a spevu„SLOVENSKO, KRAJ OTCOV, MÁM, KRAJ TY NÁŠ RODNÝ“. Scénár a réžia PaedDr. Kamil Baxa.

21.septembra sme vystúpili s pásmom ľudových piesní v rámci VINOBRANIA 2007.

1. decembra sme v Dome kultúry uviedli premiéru folklórneho pásma „SLOVENSKO, KRAJ OTCOV, MÁM, KRAJ TY NÁŠ RODNÝ“. Program režíroval PaedDr. Kamil Baxa. Je zostavený z vlastných textov piesní na hudbu iných hudobných skladateľov a folklórnych piesní. Toto pásmo sme mali rozpracované už od jari a hneď po vinobraní sme začali dolaďovať na túto premiéru. Ako napísal časopis Pezinčan – „Znovu sme mali možnosť vidieť premiéru nového literárno-hudobného pásma Divadla folklóru Radosť. Precízny program bol naplnený láskou k domovine a k dedičstvu našich predkov, na čo v dnešnom uponáhľanom svete často zabúdame. Milé bolo, že vedľa seniorov sme na javisku videli mladých ľudí. Krásne pesničky, riekanky a ľudová poézia pripomínali roky minulé, život našich predkov, ich ťažkú prácu v boji o život a jeho dôstojné prežitie. Program bol nabitý citovými zážitkami, v hľadisku sme v dojatí ani nedýchali. Vystúpenie obohatilo sprievodné slovo Anny Šavarovej.“