2022

Vianoce 2022
 

Dňa 4.8.2022 bol náš Folklórny spevácky súbor súčasťou koncertov organizovaných Pezinským kultúrnym centrom Rozviazané leto 2022.
Začiatok koncertu patril našim malým speváčikom, ktorí svojim nadšením a chuťou spievať zabezpečili hneď na začiatku koncertu veľmi príjemnú a pohodovú atmosféru. Bolo obdivuhodné, že po odspievaní svojej pesničky „Červené jabĺčko v oblôčku mám“ sa cítili na pódiu dobre a so zanietením sa pokúšali spievať s nami, prípadne chytiť rytmus piesní spievaných dospelákmi.
Výber piesní na koncert bol v réžii umeleckého vedúceho Ing. Štefana Šaláta. Malých speváčíkov, ale aj speváčky a spevákov súboru sprevádzala naša nová muzika v zložení akordeón, husle, kontrabas.
Návštevníkom koncertu sme ponúkli výber piesní z najznámejších folklórnych oblastí Slovenska. Piesne od Myjavy až po Šariš sa niesli hodinu nad pezinským námestím.
Najväčšou odmenou pre nás však bolo, že diváci si známejšie pesničky s nami aj zaspievali. Spätná väzba od divákov je pre nás veľmi cenná a povzbudzuje nás. Sme veľmi hrdí na to, že napriek horúcemu dňu na náš koncert prišlo množstvo ľudí rôznych vekových kategórií a povzbudzovali nás potleskom počas celého vystúpenia.
Našim poslaním je prostredníctvom krásnych ľudových piesní prinášať radosť a zábavu. V prípade Rozviazaného leta Pezinok 2022 sa nám to určite podarilo.

Dňa 18.7.2022 zneli v prezidentskom paláci ľudové piesne v podaní nášho súboru. Krátke vystúpenie a prijatie pani prezidentkou je pre nás jedným z najvzácnejších ocenení, ktoré súbor za 17. ročné pôsobenie získal.
Krásne zážitky umocnilo aj to, že na záver sa pani prezidentka obliekla do kroja a zaspievala si s nami krásnu ľudovú pesničku „Vretienko mi padá“


22.4.2022 bol pre náš súbor slávnostný deň, nielen preto, že sa po kovidových peripetiách podarilo uskutočniť náš jubilejný koncert venovaný 15. výročiu založenia OZ Radosť pri meste Pezinok a jeho FSS Radosť, ale aj z dôvodu, že po rokoch nás navštívili aj naši vzácni hostia, naši priatelia z Cimbalovej muziky Polajka a Valašského súboru piesní a tancov s názvom „BAČA“ z Valašského Meziříčí.
Naši priatelia nesklamali. Nepodarilo sa im síce „priviesť“ dobré počasie, ale doviezli so sebou dobrú náladu, priateľskú atmosféru a boli ozdobou nášho koncertu.
Okrem spevákov a tanečníkov nás poctili svojou účasťou aj zástupcovia mesta Valašské Meziříči.
Delegáciu zástupcov všetkých troch folklórnych súborov a mesta Valašské Meziříčí prijal primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik a pani viceprimátorka Mgr. Mária Wagingerová.
To , že vládla veľmi srdečná a priateľská atmosféra, ktorá vydržala počas celého večera je možné vďaka našim kamarátom Libe a Romanovi z „hosťujúceho tímu“ pozrieť na krátkom videu

Do začiatku koncertu 18 00 hod sa zdalo, že je dosť času. Od 15 00 sa začali nácviky a čas neúprosne bežal. Na priateľskej atmosfére to však vôbec neubralo. Muzikanti si k sebe vždy cestu nájdu a tak postupne už hral každý s každým 😊.
Koncert sa blížil, nervozita stúpala. Konečne bolo treba začať.
Ako prvý vystúpil FSS Radosť. Úvodná tréma účinkujúcich sa za pomoci skvelého publika rozptýlila. Súbor ponúkol divákom výber najúspešnejších piesní z repertoáru súboru. To že išlo naozaj o jubilejný koncert a súbor má aj svojich „jubilantov“, bolo dokumentované aj odovzdaním kytice Mgr. Márie Miškeríkovej -dlhoročnej vedúcej súboru a pani Hilde Strapákovej, ktoré boli súčasne aj zakladajúcimi členkami OZ Radosť.
Gratulantami boli aj primátor a viceprimátorka Mesta Pezinok, podpredseda JDS pán Luknár, zástupcovia našich hostí z Valašského Meziříčí. Dlhoročnú prácu svojich speváčok ocenilo kyticami aj vedenie OZ Radosť.
Či sa nám koncert podaril je možné preveriť súčasne z dvoch zdrojov.
Jeden záznam je z autorskej dielne Liby a Romana

a druhý je produktom Pezinskej televízie.

Obom producentom z celého srdca ďakujeme.
Po ukončení prvej časti programu a gratuláciách dostali priestor na javisku naši hostia. Svojim temperamentom a peknými moravskými pesničkami a tancami, si v okamihu získali obecenstvo.
To že oba hosťujúce súbory podali skvelý výkon, je možné pozrieť prostedníctvom záznamu z druhej časti koncertu, ktorý nám sprístupnili Liba a Roman. Ďakujeme priatelia.

Naši hostia nám venovali krásnu sladkú medailu. Originálny darček, ktorý nielen dobre vyzeral, ale aj chutil.

Pekný, ale vyčerpávajúci deň sme ukončili spoločným posedením pri guláši a víne. Ako ináč so spevom a tancom.
Priatelia ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Piatok, 22. apríla bol pre speváčky a spevákov Folklórneho speváckeho súboru Radosť veľkým dňom! Svoj pravidelný jarný koncert v pezinskom Kultúrnom centre odeli do slávnostného šatu, keďže sa rozhodli venovať ho 15. výročiu svojho založenia.

Hneď úvodom emeritná vedúca súboru a zároveň predsedníčka Občianskeho združenia Radosť Mária Miškeriková, spoločne so súčasným predsedom Jánom Bodom poinformovali prítomných o histórii vzniku Občianskeho združenia Radosť, ktoré bol vlastne založené už pred 17 rokmi, v roku 2005, ale nepriaznivé okolnosti spôsobené pandémiou neumožnili súboru dôstojne osláviť jubilejné 15. výročie svojho založenia spoločne so svojím milovaným pezinským publikom, ktoré im vždy fandilo a podporovalo ich. Svoj koncert nazvali príznačne „Folklórne spomienky“. Tradične temperamentnou hrou na akordeóne ich sprevádzal umelecký vedúci súboru Štefan Šalát, ktorého vynikajúco doplnil  hrou na husle Drahoš Mrózek. Ukázalo sa, že aktuálne súbor disponuje aj výbornými sólovými spevákmi a speváčkami, takže priaznivci ľudovej piesne si v piatok prišli naozaj na svoje, čo vyjadrovali aj štedrým potleskom po celý večer. Časť časového priestoru večera  venovali Radostníci aj vystúpeniu svojich vzácnych gratulantov z Valašského Meziříčí, s ktorými sa vzájomne  sporadicky navštevujú od roku 2014. Svojim priateľom prišli k 15. výročiu zagratulovať a potešiť ich svojim pôsobivým vystúpením Cimbalová muzika POLAJKA s vedúcim Jaroslavom Piškulom, primášom Petrom Baklíkom, ako aj Valašský súbor piesní a tancov BAČA. Aj ich vynikajúce vystúpenie odmenilo publikum štedrým potleskom.  Na záver zaspievali všetci spoločne dve piesne s názvami „Na horách studénky“ a „Kdo má počernú galánku“. Ku gratulantom sa pridali aj primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik a viceprimátorka Mgr. Mária Wagingerová, ako hlavní donori, ktorí vyslovili súboru svoje uznanie za ich prínos ku kultúrnemu dedičstvu Slovenskej republiky a za vzornú reprezentáciu Pezinka. Súboru zagratulovala s krásnou kyticou aj riaditeľka Kultúrneho centra Mgr. Monika Luknárová, viceprimátor Valašského Meziříčí Ing. Josef Vratník a ďalší.
Dá sa predpokladať, že každý, kto sa rozhodol venovať svoj piatkový večer folklóru a ľudovej piesni ako takej, svoje rozhodnutie neoľutoval. Veď v tejto zložitej dobe je slovenská ľudová pieseň najmä pre svoju úprimnosť a čarovnú melódiu tým pravým  balzamom na dušu a potechou pre srdce každého z nás. Želáme Radostníkom do ďalších rokov veľa zdravia a speváckych úspechov, aby im to stále tak dobre spievalo, ako doteraz!

Eva Frťalová, bývalá členka FSS Radosť

Na návrh predsedníčky OZ Radosť bol na výročnej členskej schôdzi dňa  7.3.2022 bod programu – „zmena štatutára a voľba nového výkonného výboru OZ Radosť pri meste Pezinok“.
Mgr. Mária Miškeríková vykonávala funkciu „Vedúci súboru “ a  „Predseda OZ Radosť pri meste Pezinok“ od založenia občianskeho združenia (OZ Radosť) v roku 2005. Pod jej vedením súbor dosiahol významné ocenenia, či už ako Folklórne divadlo (do roku 2012), alebo ako spevácky súbor seniorov (FSS Radosť)Od roku 2005 sa na činnosti súboru postupne podieľalo 66 členov, ktorí mali rovnaký cieľ – zachovávanie a rozširovanie kultúrnych hodnôt malokarpatského regiónu a propagácia ľudových piesní zo všetkých regiónov Slovenska.
Členmi súboru za celé toto obdobie bolo množstvo vynikajúcich spevákov.

Súbor mal šťastie na erudovaných odborníkov – umeleckých vedúcich súboru, ktorí boli súčasťou širšieho vedenia OZ Radosť a súboru, ako boli: PeadDr. Kamil Baxa -dramaturg a umelecký vedúci, Miroslav Rajt alebo súčasný umelecký vedúci súboru Ing. Štefan Šalát. Na bezchybnom fungovaní OZ Radosť majú zásluhu dlhoročná vedúca súboru Mgr. Mária Miškeríková a niekdajšie manažérky súboru Ing. Eva Frťalová a Ing. Pavlína Burgerová.
Samozrejme bez zanietených členov by súbor nedosahoval vynikajúce výsledky počas celého obdobia fungovania.
Výročná schôdza prijala návrh Mgr. Márie Miškeríkovej a schválila nové vedenie OZ Radosť v nasledovnom zložení :
Ing. Ján Bodo – štatutárny zástupca -predseda OZ Radosť a vedúci FSS Radosť
Ing. Štefan Šalát – umelecký vedúci FSS Radosť
Mgr. Mária Miškeríková – člen výkonného výboru
Mária Kakalíková – člen výkonného výboru
Mgr. Jana Molnárová – člen výkonného výboru
Mgr. Jarmila Šimková – člen výkonného výboru
RNDr. Jozef Pleška – člen výkonného výboru
Sme presvedčení, že nové vedenie urobí všetko preto, aby OZ Radosť a FSS Radosť bolo naďalej oceňované ako špička seniorských speváckych súborov nielen v malokarpatskom regióne, ale aj na Slovensku.

Ing Ján Bodo