2015

3. februára sme nahrávali pesničky s vinárskou tematikou pre SENZI TV

25. marca sme pesničkami pozdravili výročnú členskú schôdzu pezinskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá sa konala v Spoločenskej sále Pezinského kultúrneho centra.

7. marca a 30. marca sme svojím spevom potešili obyvateľov Domovov sociálnych služieb na Hrnčiarskej i na Komenského ulici v Pezinku pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Zámerne sme si do svojho repertoáru zvolili veselé a rezké pesničky, aby starkých potešili, čo sa aj v plnej miere podarilo. Svedčili o tom slzy stekajúce po niektorých tvárach, ktoré oni nazvali slzami šťastia. Niektoré pesničky si starkí zanôtili spolu s nami. S vystúpení sme odchádzali s pocitom zadosťučinenia a s vedomím vykonaného dobrého skutku v prospech tých, ktorí potrebujú pocítiť ľudské teplo a spolupatričnosť.

24. apríla sme svojim spevom obohatili program Snemu okresnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku.

30. apríla sme zaspievali na akcii stavanie Mája na Severe v Pezinku


 

16. mája sme sa s úspechom zúčastnili 12. ročníka krajskej súťaže speváckych súborov „Seniori spievajú“

 

 

31. mája sme vo veľkom štýle oslávili svoje 10. narodeniny, keď sme 31. mája usporiadali v Spoločenskej sále Pezinského kultúrneho centra svoj Jubilejný koncert umocnený hudobným sprievodom Cimbalovej muziky Miroslava Rajta. Odznelo celkom 34 slovenských ľudových piesní vhodne popretkávaných orchestrálnymi vstupmi vrátane známeho Montiho čardáša. Svojmu obecenstvu sa predstavilo viacero našich sólistov ako obyčajne. Sóla spievali Anna Hološková, Eva Frťalová, Mária Miškeriková, Viera Komendová, Pavlina Burgerová, Mária Kakalíková, Pavol Nagy, Miroslav Sedlák, Miroslav Kosa, Milan Vencel, Milan Vaškovič, Miroslav Achberger a každý z nich vložil do spevu svoju dušu.
Prostredníctvom piesní o láske a vecí s ňou súvisiacich dali Radostníci svojmu publiku nazrieť do viacerých regiónov nášho krásneho Slovenska. Umelecký vedúci súboru Miroslav Rajt priniesol a s oboma súbormi za pol roka nacvičil prekrásne nové piesne medzi nimi aj zopár starších, všeobecne známych, aby si ich mohlo zaspievať aj obecenstvo. Temperamentné piesne striedali pomalé a súzvuk súboru s publikom bol stále zreteľnejší. Scenáristka Eva Frťalová vhodne zapracovala do scenára aj stručnú rekapituláciu 10 ročnej životnej púte súboru, ktorej jednotlivé časti čítali zakladajúci členovia súboru na čele s Mgr. Máriou Miškerikovou, ktorá súbor od roku 2005 vedie. Publikum tak dostalo možnosť utvoriť si predstavu o vývoji a vyzrievaní súboru, ako sa rokmi predieral húštinou utkanou z množstva krásnych ľudových pesničiek a hľadal si spôsob a formu svojho speváckeho prejavu. Tú dnešnú jeho úspešnú tvár „vymodeloval“ jeho umelecký vedúci, hudobný pedagóg Miroslav Rajt, s ktorým súbor spolupracuje od roku 2014. Radostníci ponúkli svojmu milovanému, žičlivému publiku srdce na dlani a ono ho s vďakou prijalo. Jednotlivé piesne odmeňovalo búrlivým potleskom a záverečnými „standing ovations“ si vyžiadalo prídavok. Na skvelom úspechu majú, samozrejme, veľkú zásluhu aj šikovní muzikanti, ktorí pod vedením primáša Mareka Rajta svojou hrou „vyšperkovali“ spevácky prejav súboru.


 

13. júna sme vystúpili na podujatí v Banskej Štiavnici

15. júna sme vystúpili na podujatí na chate v Slnečnom údolí

22. júna sme vystúpili pre seniorov v Penzióne ISTOTA Pezinok

24. júna sme vystúpili na Celoslovenskom sneme Jednoty dôchodcov Slovenska v Hoteli Nivy v Bratislave

4. júla sme vystúpili na rokovaní JDS Vinársky dom Pezinok

18. júla sme vystúpili na Devíne Posolstvo piesní Slovensku a svetu

6. augusta sme vystúpili pre seniorov v Sociálnom zariadení Komenského v Pezinku

8. augusta sme vystúpili na podujatí pri príležitosti 310. výročia vpádu Kuruckých vojsk v Budmericiach

22. augusta sme vystúpili v rámci programu Kultúrneho leta vo Veľkom Grobe

19.septembra sme vystúpili s piesňami o víne a vinohradníctve, ale aj s ďalšími našimi obľúbenými pesničkami pod vedením nášho umeleckého vedúceho Miroslava Rajta na Vinobraní 2015 v Pezinku a na druhý deň sme sa zapojili do alegorického sprievodu.


        

 

V nedeľu sme sa zapojili do alegorického sprievodu.


  

 

16. novembra sme vystúpili pre seniorov v Penzióne ISTOTA Pezinok

18. novembra sme vystúpili v klube JDS v Grinave

10. decembra sme usporiadali Veľký Vianočný koncert Kultúrnom centre v Pezinku
16. decembra sme vystúpili v Kultúrnom dome v Dúbravke v Bratislave na podujatí „Strieborná reťaz“ v spoločnosti špičiek seniorského folklóru, ako sú seniorky Lúčnice, seniori SĽUKu vystupujúci pod názvom OZ Kubánkov sen, Zbor Hájiček Chrenovec-Brusno, Cirkevný zbor GLORIA Zohor, ale aj súbory Dolina a Klnka reprezentujúce medzigeneračnú skupinu a ďalší. Náš súbor nesklamal a prirodzene sa zaradil medzi spomínané seniorské folklórne špičky. Zaspievali sme tri pesničky „Viruju“, „Čože je to za prekrásne vtáča“ a spoločne s ostatnými súbormi zaspievali na záver „Daj Boh šťastia“.

17. decembra sme pozdravili svojím vystúpením slávnostnú schôdzu klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku. Svoj program odspievali á capella a zožali zaň srdečný potlesk prítomných členov klubu.

18. decembra sme našimi pesničkami rozsvietili svetielka v očiach seniorov – obyvateľov penziónu na Hrnčiarskej ul. v Pezinku. Starkí si spievali a sem tam sa v oku zaleskla aj tá slzička a to nielen v ich očiach, ale aj v očiach oduševnene spievajúcich Radostníkov. Na záver odznela spoločne zaspievaná „Tichá noc“. Dojemné dopoludnie dokonale naladilo všetkých prítomných na vianočnú nôtu.

Členovia súboru v roku 2015:

Hilda Strapáková
Magda Kollárová
Anna Hološková
Anna Šavarová
Eva Frťalová
Mária Miškeriková
Viera Komendová
Šárka Lefnerová
Pavlina Burgerová
Mária Kakalíková
Anna Mária Mlyneková
Janka Molnárová
Emanuel Penák
Pavol Nagy
Slavomír Frťala
Miroslav Sedlák
Miroslav Kosa
Milan Vencel
Dušan Kostka
Ivan Dubek
Milan Vaškovič
Miroslav Achberger