KONCERTY A VYSTÚPENIA V ROKU 2024

13.3.2024 streda 14:00 VČS JDS PKC spol.sála
24.3.2024 nedeľa 17:00 Vinosady- telocvičňa Kvetná nedeľa
3.4.2024 streda 10:00 Zariadenie opatrovateľskej služby
22.4.2024 pondelok 17:00 PKC vernisáž
30.4.2024 utorok 17 00 Vinosady- pod kostolom
1. 5.2024 streda 15:00 Hrubá Borša -stavanie mája
7. 5.2024 utorok  Pod karpatami, PK Hrnčiarska
18.5.2024 sobota 17:00  PKC Spevom k srdcu, srdcom k vlasti
19.5.2024 nedeľa  Devínskonovovestké hody
22.6.2024 sobota Pezinok – Festival kultúry a športu
29.6.2024 sobota 14:00 Hrubá Borša obecné dni
14.7.2024 nedeľa  Piešťany
6.8.2024 utorok 18:00 celoslovenský snem Jednoty dôchodcov Slovdenska
6-8.9.2024 Vinobranie Modra  (nie je potvrdené)
21.9.2024  14:30  Vinobranie Pezinok
22.9.2024 sprievod Vinobranie Pezinok
10.10.2024  Dev. Nová Ves – dni obce
22.10.2024 Dubová -.mesiac úcty k starším
25.10.2024  Pezinské kultúrne centrum Prekáračky pri rampáši