2008

24. mája sme v réžii PaedDr. Kamila Baxu uviedli premiéru spevohry „SVADBY, SVADBY, SVADBATÉ“. Pásmo sme nacvičovali prakticky od začiatku roka. Počas nácviku niektorí členovia odišli a noví zas prišli a museli sme sformovať „nový“ kolektív. Boli sme napätí a v očakávaní, ako sa nám premiéra vydarí. Keď sme počas vystúpenia začuli prvý potlesk, tak sme sa upokojili. Počuli sme ako si obecenstvo s nami pospevuje a keď sa po poslednom čardášovom kroku sa ozval potlesk, vedeli sme, že premiéra sa vydarila.

13. júna – sme na požiadanie riaditeľky Kultúrneho centra Ing. Noskovičovej vystúpili na otvorení „Keramických trhov v Pezinku“. Vzhľadom na malé javisko sme sa predstavili druhou časťou spevohry „SVADBY, SVADBY, SVADBATÉ“.

8. júla – v rámci Kultúrneho leta sme vystúpili so spevohrou „SVADBY, SVADBY, SVADBATÉ“. Na javisku sme mali stiesnené pomery, napriek tomu sme odviedli dobrý výkon. Obecenstvo spievalo s nami, čo je pre nás odmena ako aj potlesk, ktorý samozrejme nechýbal.

26. septembra – pripravili sme vystúpenie na otvorení VINOBRANIA. Predviedli sme pásmo hovoreného slova a spevu „Vínečko veselé“ s podtitulom „Jesenný vietor už viničom vanie, pomysli človeče na vinobranie“, ku ktorému scenár napísala Mgr. Mária Miškeriková. Predstavenie bolo krátke, ale dynamické. V nedeľu sme sa zúčastnili alegorického sprievodu.

2. októbra – vystúpili sme s krátkym programom na stretnutí seniorov z partnerských miest Pezinka.

8. decembra – zaspievali sme zopár piesní pri príležitosti výstavy baníckych svietidiel.

Členovia Folklórneho divadla v tomto roku:
Mária Miškeriková
Miro Sedlák
Hilda Strapáková
Ivanka Guštafíková
Magda Kollárová
Alžbeta Jedličková
Anna Hološková
Viera Komendová
Anton Jedlička
Ján Lunák
Eman Penák
Anna Šavarová
Šárka Leflerová