archív

Naše vystúpenia v decembri 2017

V nedeľu podvečer, 3. decembra, sme usporiadali v pezinskom Dome kultúry koncert pre všetkých našich priaznivcov a milovníkov slovenskej ľudovej piesne pod novým umeleckým vedením Ing. Štefana Šaláta. Koncert sme venovali nášmu bývalému umeleckému vedúcemu, učiteľovi, priateľovi a vynikajúcemu muzikantovi Miroslavovi Rajtovi, ktorého ťažká choroba nemilosrdne vytrhla z nášho stredu. Nášmu publiku sme ponúkli celkom 37 piesní. Ako správni pezinskí lokálpatrioti sme na úvod zaradili zopár pesničiek, s ktorými sme vystúpili na pezinskom vinobraní, následne sme predstavili dve krásne moravské piesne, ktoré sme spievali ako VIP hostia spolu so svojimi priateľmi na slávnostnom jubilejnom koncerte cimbalovej muziky POLAJKA vo Valašskom Meziříčí. Pozvali svoje publikum aj na návštevu regiónov Myjavy, Liptova, Gemera i Šariša keď sme mu zaspievali krásne pesničky pochádzajúce z jednotlivých oblastí v miestnych nárečiach. Krásne pesničky plus pôsobivá choreografia vytvorili príjemný kokteil, ktorý publikum ocenilo žičlivým potleskom. Na záver koncertu poďakovala vedúca súboru Mária Miškeriková všetkým tým, bez podpory ktorých by sa súbor nezaobišiel – Mestu Pezinok, Pezinskému kultúrnemu centru a Bratislavskému samosprávnemu kraju. Smelo môžeme povedať, že ani po viacerých mesiacoch vynúteného útlmu sme nestratili nič na svojom lesku, ba čo viac, zaskveli sme sa v novom šate.


(foto: Milan Oravec)