archív

Bilancujeme rok 2017

Náš súbor má za sebou náročné obdobie spojené s dlhodobou absenciou umeleckého vedúceho Miroslava Rajta, ktorý nás sprevádzal na akordeóne a ktorý bol nakoniec prinútený v máji, pre ťažkú chorobu, súbor definitívne opustiť. Kým sa tak stalo, sprevádzal obetavo svojou majstrovskou hrou súbor na jeho Jarnom koncerte v pezinskom Dome kultúry. Účasť súboru na XIV. Krajskej prehliadke speváckych súborov v bratislavskej Petržalke, naposledy s Miroslavom Rajtom, vyniesla súboru možnosť reprezentácie kraja na XVIII. Celoslovenskej prehliadke seniorských speváckych súborov.
Súbor na čele s vedúcou Máriou Miškerikovou, sa s odchodom Miroslava Rajta statočne vyrovnával. Spievali sme väčšinou á kapela, najmä v domovoch sociálnych služieb a na schôdzach miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Stále sme však za svojho skvelého akordeónistu a učiteľa hľadali primeranú náhradu, čo bolo v tom čase, dlhodobo veľmi ťažké a zdalo sa takmer nemožné! Naša nezlomná snaha bola však nakoniec korunovaná úspechom. Šťastena sa na nás usmiala v podobe Ing. Štefana Šaláta, ktorý sa dokázal rýchlo stotožniť s interpretačnou líniou súboru určenou niekoľkoročnou spoluprácou s Miroslavom Rajtom. Príchodom nového umeleckého vedúceho zavial v súbore čerstvý vietor a posilnil naše pošramotené sebavedomie.
Začali sme nacvičovať nové piesne z viacerých regiónov Slovenska a učili sa spievať ich v príslušných nárečiach. Už v spolupráci s novým umeleckým vedúcim sme absolvovali vystúpenia na Kočfeste v Panholci 22. júla potešili klientov Domova sociálnych služieb Istota 30.júna aj 27.júla.
Pod novým umeleckým vedením sme našu prípravu zamerali najmä na september, kedy nás čakalo viacero významných míľnikov: 14.septembra prestížne vystúpenie vo Valašskom Meziříčí, keď sme prijali pozvanie vystúpiť na slávnostnom, jubilejnom koncerte usporiadanom pri príležitosti tridsiateho výročia založenia Cimbalovej muziky Polajka pôsobiacej vo Valašskom Meziříčí. Ďalšie úspešné vystúpenia na pezinskom vinobraní 23.septembra a na XVIII. Celoslovenskej súťaži seniorských speváckych súborov, ktorá sa konala v Pezinku 24.septembra definitívne preverili pripravenosť nášho súboru pokračovať s novým umeleckým vedením „v starých koľajach“ a držať vysoko nasadenú latku získanú počas spolupráce s Miroslavom Rajtom.
Vyvrcholenie nových aktivít súboru sa konalo 3. decembra, kedy sme sa s úspechom predstavili na verejnom koncerte v Pezinku s bohatým programom, nosnou súčasťou ktorého boli nové piesne v naštudovaní Štefana Šaláta z regiónov Myjava, Liptov, Gemer a Šariš. Na záver roka sme potešili svojich priaznivcov Klube dôchodcov na Kolárovej ulici, v Domovoch sociálnych služieb na Komenského ulici i na Hrnčiarskej ulici a celkom na záver roka, 27.decembra sme potešili samých seba, keď sme sa zišli v reštaurácii Jágerka na slávnostnej výročnej schôdzi spojenej so slávnostnou večerou.
Ako na záver hodnotenia našej činnosti v uplynulom roku skonštatovala vedúca súboru Mária Miškeríková „máme za sebou ťažké obdobie, ktoré sme spoločne úspešne prekonali a vrátili sme sa na dočasne opustený, kvalitatívne vysoký stupeň interpretácie, kam Folklórny spevácky súbor RADOSŤ patrí“!