archív

RADOSŤ smútok neopúšťa

Len nedávno sme sa rozlúčili so svojím umeleckým vedúcim, priateľom a učiteľom Miroslavom Rajtom a už nás opäť zastihla smutná správa o nadchádzajúcej rozlúčke s PaedDr. Kamilom Baxom, bývalým scenáristom a režisérom Folklórneho divadla RADOSŤ, ktorý zomrel 15. decembra 2017.
S PaedDr. Baxom náš súbor spolupracoval od roku 2006 do roku 2012. Hudobno-slovné pásma, ako aj spevohry s veselými textami popretkávané krásnymi slovenskými ľudovými pesničkami, ktoré pre naše divadlo PaedDr. Kamil Baxa písal, sa stretávali u divákov s veľkým ohlasom.
Folklórne divadlo Radosť pod jeho umeleckým vedením reprezentovalo Pezinok pri rôznych príležitostiach, ako sú Vinobranie, Návraty – Malokarpatský festival tradičnej kultúry, Keramické trhy, Vínne trhy, či Jablkové hodovanie. Reprezentácia mesta sa neobmedzovala len na domovskú scénu. Okrem Pezinka účinkoval súbor aj v obciach Malokarpatského regiónu, ale tiež aj v družobných mestách v Mladej Boleslavi a Mosonmagyarovári. V Pezinku realizoval tiež vystúpenia upravené pre zahraničných návštevníkov Pezinka.
Za tých 6 rokov existencie Folklórneho divadla sa súbor vypracoval, pod umeleckým vedením PaeddDr. Baxu, na slušnú hereckú a spevácku úroveň. Rok 2012 však priniesol aj našu rozlúčku s PaedDr. Baxom, ktorý viac nemohol, zo zdravotných dôvodov do Pezinka dochádzať. Prerušila sa spolupráca, priateľstvo však zotrvalo. Nečakaný odchod nášho priateľa zarmútil srdcia všetkých Radostníkov. Nikdy na Teba, Kamil nezabudneme.
Česť Tvojej pamiatke!