archív

naše vystúpenia v októbri 2014

11. októbra sme v Pezinskom kultúrnom centre uviedli svoj Jesenný koncert, na ktorý sme si pozvali vzácnych hostí z Moravy: Mužský spevácky zbor BESEDA a Cimbalovú muziku POLAJKA, oba z Valašského Meziříčí. Pre svojich priateľov sme pripravili zaujímavý program, v rámci ktorého navštívili spoločne „Jablkové hodovanie“ v Skautskom dome na Cajle. Po uvítaní a občerstvení pobavili všetky tri súbory prítomných hodujúcich spontánnym spoločným spievaním podporeným muzikou, čo bolo, samozrejme, vítaným spestrením programu podujatia, ale aj výbornou živou upútavkou na večerný koncert. Ten sa začal o 18:00 hodine. Moderátorka večera uvítala pozvaných hostí medzi ktorými bol aj významný slovenský etnograf, kultúrny historik a krstný otec nového CD-čka, docenta V. J. Grusku.
Ako prvý vystúpil Mužský spevácky zbor BESEDA, ktorý sa pýši 150 ročnou tradíciou na kultúrnej scéne vo Valašskom Meziříčí. V ich príjemnom, viachlasnom podaní zazneli pod taktovkou i v úprave zbormajstra Stanislava Machanca moravské a slovenské ľudové piesne.
Cimbalová muzika POLAJKA, taktiež z Valašského Meziříčí, nezostala svojej povesti, ktorá ju predchádzala nič dlžná. Pod vedením a so spevom Jaroslava Piškulu si podmanila prítomných svojou hrou a svojimi temperamentnými ľudovými pesničkami z Valašska, Slovácka, ale aj zo Slovenska.
Do tretice sa predstavil náš súbor. Po úspešných vystúpeniach našich hostí sme sa vypli k výbornému výkonu a pod vedením a s akordeonovým sprievodom skvelého Mira Rajta sme predstavili obecenstvu okrem svojich osvedčených „hitov“ aj niekoľko nových pesničiek, ktoré mali v jeho repertoári premiéru.
Na záver koncertu zaspievali všetci speváci pod taktovkou majstra Machanca skladbu Georga Friedricha Händla „Canticorum iubilo“, ktorú skomponoval na oslavu zborového spevu.
Večerný program ukončila moderátorka poďakovaním za pomoc a podporu všetkým tým, ktorí sa o úspešný priebeh koncertu pričinili: Mestu Pezinok, Pezinskému kultúrnemu centru a jeho riaditeľke Ing. Noskovičovej, generálnemu sponzorovi Dr. Milanovi Grellovi, firme PaBa s.r.o.- Ing. Pavlíne Burgerovej a Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Viceprimátor mesta Pezinok Ing. Andel odovzdal hosťom z Valašského Meziříčí upomienkové predmety od mesta a vedúca súboru Mgr. Miškeríková za náš Folklórny súbor.
Vychádzajúc z vrelého ohlasu obecenstva a tiež našich priateľov z Valašského Meziříčí konštatovatujeme, že Jesenný koncert v Pezinku dopadol na výbornú a bol svojím priebehom dôstojným pokračovaním kultúrnej spolupráce, ktorej základy boli položené v máji t.r., keď sme vystúpili, ako hosť na Jarnom koncerte MPS BESEDA vo Valašskom Meziříčí.

23. októbra sme vystúpili s pásmom piesni pre obyvateľov Domu sociálnych služieb v Kučišdorfskej doline.