archív

naše vystúpenia v novembri 2014

5. novembra sme zaspievali bratislavským seniorom v rámci „Dňa novomestského seniora“ v Kultúrnom centre na Vajnorskej ul. v Bratislave III. Svieže a temperamentné ľudové piesne vhodne zapadli do uvoľnenej atmosféry v hľadisku a novomestskí seniori si s nami schuti zaspievali. Náš súbor pod hudobným vedením a s majstrovským akordeónovým sprievodom Mira Rajta opäť podal svoj štandardne dobrý výkon a zožal zaslúžený potlesk v hľadisku a osobnú pochvalu poslanca NR Jozefa Mikloška a PhDr. Miloša Nemečka, šéfredaktora časopisu Generácie, ktorí prišli spevákov pozdraviť do šatne.

8. novembra sa uskutočnil Konzulátfest Pezinok, ktorý organizovali Európsky vinársky rytiersky stav (EVIRS) a Slovenská vinárska akadémia Pezinok.
Európsky vinársky rytierskystav si dáva za cieľ združiť všetkých ľudí, ktorých životná filozofia a osobné princípy sú v súlade so základnými filozofickými tézami, ktoré sú spojené s vínom. Samostatný konzulát EVIRS–u na Slovensku sídli v Pezinku.
Ak je niečo spojené s vínom, nemôže to byť nič zlé. A tak aj my, členovia FS RADOSŤ, sme sa rozhodli vstúpiť do ich sveta a stali sme sa ich priateľmi, v duchu ich filozofie.
Našou filozofiou je láska k folklóru, k slovenskej ľudovej piesni, preto sme im s radosťou odprezentovali Vínny otčenáš, pesničky o víne a vinohradoch, ale aj iné piesne z nášho repertoáru. Vínni Rytieri nás síce nestihli úplne oboznámiť s ich všetkými filozofickými tézami, ale v závere sa naše a ich základné tézy poprepletali a spoločne sme si zaspievali. Bol to pekný večer. Tešíme sa na ďaľšie spoločné stretnutia. S pozdravom, SALVE VINI, priatelia Rytieri.

 

 


   

(fotografie sú prevzaté zo stránky Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu – EVIRS.sk)

 

 

23. novembra sme vystúpili v Dome sociálnych služieb v Kučišdorfskej doline s pásmom ľudových piesní.

 


   
 

28. novembra sa v spoločenskej sále Pezinského kultúrneho centra uskutočnil spoločný koncert Cimbalovej hudby Miroslava Rajta a nášho súboru nazvaný „Od Ondreja do Troch Kráľov“. Išlo o prvý spoločný projekt oboch súborov, ktorý sa uskutočnil s podporou Mesta Pezinok a Pezinského kultúrneho centra. Miroslav Rajt je hudobným vedúcim nášho súboru a kapelníkom cimbalovej hudby v jednej osobe, takže táto spolupráca vlastne ani nie je žiadnym prekvapením. Miroslav Rajt úspešne koordinoval nácvik oboch súborov. Ešte nikdy sme nespievali so sprievodom cimbalovej hudby, preto bola generálna skúška, ktorá sa uskutočnila dve hodiny pred samotným koncertom, očakávaná s napätím. Tá však dopadla nad očakávanie a po drobných korekciách, sme spievali v dokonalej symbióze s kapelou. Samotný koncert už prebehol bez nervozity a napätia. Spievali sme s veľkým nasadením a uvoľnene. Samostatné hudobné vstupy Rajtovcov boli skvostné a zazneli v nich také skladby, ako „Uhorský tanec č.4 brnkacia“ J. Brahmsa, „Čardáš“ V. Montiho, „Slávik“ – G. Dinicu, skvelé cimbalové sólo a variácie „K Dunaju“ a ďalšie. V prvej polovici koncertu odzneli veselé svetské ľudové piesne, ako sa na Ondreja patrí a druhá polovica sa už niesla v pokojnej atmosfére, v znamení blížiacich sa Vianoc, keď v nej zazneli vianočné piesne a koledy. Na záver koncertu sa účinkujúci rozlúčili so svojím vďačným a žičlivým publikom spoločne zahranou a zaspievanou najkrajšou vianočnou koledou „Tichá noc, svätá noc“. Záverečné „standing ovations“ bolo pre účinkujúcich jagavým zrkadlom a výborným vysvedčením za ich spoločný, skvelý výkon.