archív

Leto 2021 v našom folklórnom speváckom súbore

Keď sa náš folklórny spevácky súbor po dlhej prestávke stretol 17. mája dúfali sme, že táto možnosť pretrvá celé leto a následne celú jeseň až do Vianoc. Teraz je začiatok októbra, aká bude jeseň ťažko predvídať, ale zatiaľ môžeme zhodnotiť aspoň predchádzajúce mesiace. Naše skúšky pokračovali s pár prestávkami v týždenných intervaloch. Skúšali sme pesničky na plánované vystúpenia aj nové piesne, ktoré nám náš umelecký vedúci pripravil a posielal počas pandemickej prestávky.
14. júna sa naša vedúca Mgr. Mária Miškeriková a umelecký vedúci Ing.Štefan Šalát zúčastnili v Kultúrnom centre Pezinok slávnostného udeľovania ocenení Mesta Pezinok. Z rúk primátora Mesta Pezinok Ing. arch. Igora Hianika prevzali Medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta. Celý súbor prijal ocenenie po 15 rokoch činnosti pri Meste Pezinok s veľkým potešením. Informácie o priebehu tejto udalosti bližšie zdokumentoval Ing.Šalát v predchádzajúcom príspevku zo dňa 25. júna.
V sobotu 26. júna sa náš súbor zúčastnil hudobného popoludnia „S FOLKLÓROM a ľudovou hudbou“ na ktoré nás pozvala Obec Rovinka. Strávili sme tam príjemné letné popoludnie na nádvorí Kultúrneho domu obce. Pred nami vystúpil domáci detský folklórny súbor „Červené jabĺčko“. Prekvapil nás veľkou členskou základňou od najmenších folkloristov až po po juniorov. Prekvapil nás aj rozsahom repertoáru spevov a tancov zo všetkých regiónov Slovenska. Je obdivuhodné s akým zápalom a profesionalitou predviedol svoje vystúpenie. Naše vystúpenie bolo zložené z našich najúspešnejších piesní z minulého obdobia. Za sprievodu akordeónu sme zaspievali piesne z okolia Myjavy, Záhoria, Gemera, Liptova a Šariša. Vystúpenie sa nám vydarilo, prítomní poslucháči nám potleskom prejavili svoju priazeň po každom vstupe.
11. augusta sa na pozvanie primátora Mesta Pezinok v spoločenskej sále Domu kultúry zišli jubilujúci spoluobčania, ktorí dovŕšili svoje životné jubileá 80, 85, 90 a viac rokov v priebehu roka 2020. Opatrenia súvisiace s ochranou proti koronavírusu zapríčinili odklad stretnutí plánovaných v ich jubilejnom roku života. Až v tento deň bolo umožnené odložené stretnutia uskutočniť. Jubilanti okrem prianí a Pamätného listu od pána primátora dostali aj kyticu krásnych ľudových piesní z okolia Myjavy a Brezovej v podaní nášho súboru. Oživili sme im spomienky na mladosť, prežité lásky, žiale a radosti uplynulého života a uvedomili si, že zopár z nás o 2-3 rôčky môže zažívať podobný pocit ako oni.
V piatok 27. augusta zorganizovalo Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so Spolkom pezinských vinohradníkov a vinárov Deň otvorených pivníc. Po dlhom pôste sa milovníci pezinského vínka mohli stretnúť na nádvorí Malokarpatského múzea, nakuknúť do jeho pivníc a v družnej debate ochutnávať a hodnotiť kvality zlatého moku od pezinských vinárov. Radostníci im k tomu zaspievali piesne o víne zo všetkých regiónov Slovenska pod vedením a za sprievodu akordeónu Ing.Štefana Šaláta.


Vinohradem chodím sám
spev: Ivan Dubek, Štefan Pospech, Miroslav Achberger a kolektív
akordeón: Štefan Šalát


Nalej ty ňe, šenkérečko
spev: kolektív
akordeón: Štefan Šalát


spev: Anka Hološková a Štefan Pospech
akordeón: Štefan Šalát

Potulky RADOSTI s vínom a o víne pokračovali v sobotu 4. septembra. Krásnu akciu DEŇ vo VINOhradoch 2021 organizovalo združenie Malokarpatská vínna cesta. 67 vinárov ponúkalo svoje vína vo viniciach od Rače cez Svätý Jur, Limbach, Pezinok, Šenkvice až po Modru. Združenie MVC nám umožnilo účasť na tomto podujatí, ponúklo náš vinársky repertoár a my sme prijali pozvanie spoločnosti Pavelka a syn. V krásnom letnom dni, v žiari teplého slniečka, dýchajúc omamnú vôňu malokarpatských vinohradov, sme pri vinárskom domčeku Celestín na Starej hore spievali návštevníkom vinára Pavelku. Vyspievali sme celý repertoár z nášho úspešného jesenného koncertu 2019, S RADOSŤOU na víne. Vďační poslucháči nám tlieskali po každom vstupe a neboli skúpi na chválu nášho spevu a na krásu našich krojov.
Svoje vinárske cestovanie sme zavŕšili v sobotu 18. septembra v Obci Vištuk. Pani starostka pozvala náš súbor na podujatie pripravené pri príležitosti osláv 777. výročia prvej nájdenej zmienky o Obci Vištuk. Z nášho ponúkaného repertoáru si vybrala tiež vinárske piesne. Obec je súčasťou Malokarpatského regiónu a september je čas, kedy treba osláviť ťažkú prácu vinohradníkov a vinárov a ochutnať a pochváliť jej konečný produkt, víno. Jej želanie sme splnili a strávili s občanmi jubilujúcej obce krásne popoludnie.
Tešíme sa všetci, že sa nám leto ako-tak vydarilo, že sme našich poslucháčov potešili krásnymi ľudovými piesňami. V tieto dni stále pokračujeme v nacvičovaní a skúšaní. Dúfame, že nám situácia dopraje lepšie a radostnejšie jesenné dní pre všetkých našich členov aj našich priaznivcov, nie také smutné, aké nás postihli v minulom roku. O našich plánoch, projektoch, ich uskutočnení a plnení poinformujem v ďalších príspevkoch.

Pavlina Burgerová-manažérka Folklórneho speváckeho súboru Radosť