archív

FSS Radosť z Pezinka zbiera ocenenia za svoju činnosť

Medzinárodná asociácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci s WSTC – World Seniors Tourism Congress – Svetový kongres seniorského turizmu – organizovala druhý ročník Medzinárodnej súťaže umenia pre univerzity tretieho veku pre rok 2021, ktoré sa uskutočnilo v Číne. FSS Radosť ako spevácky seniorský súbor, reprezentujúci mesto Pezinok, vždy vítal možnosť zúčastniť sa súťaží vo folklórnej oblasti, ktorej sa vo svojej činnosti venuje. Jeho prístup k spracovaniu ľudovej piesne našich predkov a ich interpretáciu pre širokú verejnosť vyúsťuje do hľadanie možností, ako potešiť svojich divákov nielen interpretačným, melodickým, rytmickým, ale aj krojovo, a taktiež zaujímavým hudobným sprevádzaním na akordeóne. Vedenie súboru na čele s pani Mgr. Máriou Miškerikovou, umeleckým vedúcim Ing. Štefanom Šalátom a PR manažérkou Ing. Pavlínou Burgerovou, v spolupráci s ďalším okruhom členov súboru – širšieho vedenia – pani Ing. Máriou Kakalíkovou a Ing. Jánom Bodom sa ani v prípade vyššie uvedenej súťaže dlho nerozhodovalo o tom, či sa súťaže zúčastniť. V blízkej minulosti sme sa chceli zapojiť aj do súťaže, ktorá mala byť organizovaná pre seniorské spevácke súbory v Tatrách, žiaľ, ani po viacerých termínoch možného uskutočnenia súťaže sa ju nepodarilo uskutočniť. Účasť súboru na dvoch celoslovenských prehliadkach seniorských speváckych súborov v Komárne a vo Zvolene, do ktorých sme postúpili z nižších kôl súťaže, len potvrdzuje ambície súboru merať svoje interpretačné schopnosti s cieľom rastu kvality a bohatosti repertoáru súboru, o ktorý sa stará hlavne umelecký vedúci.

Veľmi nás potešil mail zo dňa 11.10.2021 od vedúceho oddelenia školstva Mestského úradu v Pezinku pána PaedDr. Erika Špaňu, v ktorom nás informoval o tom, že na vyššie uvedenej súťaži, ktorej vyhodnotenie prebehlo v Číne, sa FSS Radosť zúčastnil v dvoch kategóriách. Medzinárodná porota ohodnotila FSS Radosť v kategórii spev zlatou cenou a v kategórii ľudový kroj taktiež zlatou cenou. Naša úspešná pieseň Ja som gazda dobrý, s ktorou sa radi prezentujeme aj na domácich pódiách, zabodovala aj na ázijskom kontinente. No a naše kroje možno považovať za skutočné skvosty odievania folkloristov.

Súbor pri svojej domácej činnosti nezabúda na prezentáciu slovenského folklóru ani za hranicami SR. Vystupovali sme u našich dlhoročných priateľov zo súboru Polajka vo Valašskom Meziříčí, ale navštívili sme aj našich rodákov v Tótkomlósi v Maďarsku. Repertoár sme v posledných rokoch obohatili o programy tematicky zamerané na určité špecifiká. Boli to piesne vojenské a regrútske k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny, ďalšie programy boli venované piesňam o mame a o robote a v neposlednom rade sa s veľkým ohlasom stretol aj náš program, oslavujúci vinohrady, vinárov a víno. Veď ako ináč – sme súbor z Pezinka.

Koncom novembra 2021 sa súbor zúčastní svojím vystúpením na Medzinárodnom festivale bezdomoveckých divadiel ERROR v Pisztoryho paláci v Bratislave. Tešíme sa na toto vystúpenie, nakoľko sa budeme môcť predstaviť s naším folklórnym umením pred obecenstvom z inej ako folklórnej oblasti a ukázať im, čím sa súbor z Pezinka zaoberá vo svojej činnosti.

Záverom si možno iba priať, aby doteraz nie moc priaznivá zdravotná situácia na Slovensku sa zlepšila do takého stavu, aby sme mohli znovu začať naplno cvičiť nový repertoár a prezentovaním našich piesní potešiť našich priaznivcov.

Ing. Štefan Šalát, umelecký vedúci FSS Radosť