archív

Folklórny spevácky súbor RADOSŤ – poďakovanie

Vážený pán primátor Mesta Pezinok, Ing.arch. Igor Hianik .

Náš Folklórny spevácky súbor RADOSŤ aj napriek tomu že má plno energie a rád
rozdáva svoju radosť, je zložený prevažne zo seniorov, teda ľudí poberajúcich dôchodok. Každoročný príspevok od mesta Pezinok, ktorý sa nám ujde v rámci celomestských príspevkov na kultúrnu činnosť nepokryje výdavky, ktoré by sme s veľkou skromnosťou potrebovali na našu činnosť. Náklady na kroje a krojovú obuv tvoria značnú položku, ktorú pokrývame z viacročných príspevkov za vystúpenia, z darov a vlastných zdrojov. Cestovné náklady na vystúpenia sú tiež v réžii členov súboru. Je v našom záujme získať zdroje pre našu činnosť aj podávaním projektov na základe Výziev oznamovaných MK SR, Fondom na podporu umenia, Bratislavským samosprávnym krajom. Práve ten úspešný, ktorý sme získali na Výzvu BSK, sme museli vrátiť. Projekt Slávnostného koncertu z príležitosti 15. výročia založenia OZ RADOSŤ, naplánovaný na 4. decembra 2020 sme uskutočniť nemohli. BSK zmluvy nepredlžoval, a žiadal dotáciu vrátiť.
Preto nás oslovila Výzva na možnosť podania žiadosti o dotáciu z rezervy primátora mesta Pezinok. Náš neuskutočnený minuloročný spomienkový koncert sme si naplánovali na 3.december tohto roku. Projekt „Radostné spomienky“, ktorý sme k pripravovanému koncertu spracovali a podali v zmysle Vašej Výzvy bol úspešne vyhodnotený a Zmluvne potvrdený. Ostáva nám len dúfať a veriť, že sa naše plány s uskutočnením jesenného spomienkového koncertu naplnia.
Touto cestou Vám v mene celého FSS RADOSŤ za finančnú pomoc ďakujem. Všetci sa tešíme, že Vás na našom koncerte budeme môcť privítať a aj spevom prejaviť našu vďačnosť.

Veľká vďaka Vám.
Mgr. Mária Miškeriková – vedúca OZ RADOSŤ