archív

15 rokov RADOSTI

Piatok, 22. apríla bol pre speváčky a spevákov Folklórneho speváckeho súboru Radosť veľkým dňom! Svoj pravidelný jarný koncert v pezinskom Kultúrnom centre odeli do slávnostného šatu, keďže sa rozhodli venovať ho 15. výročiu svojho založenia.

Hneď úvodom emeritná vedúca súboru a zároveň predsedníčka Občianskeho združenia Radosť Mária Miškeriková, spoločne so súčasným predsedom Jánom Bodom poinformovali prítomných o histórii vzniku Občianskeho združenia Radosť, ktoré bol vlastne založené už pred 17 rokmi, v roku 2005, ale nepriaznivé okolnosti spôsobené pandémiou neumožnili súboru dôstojne osláviť jubilejné 15. výročie svojho založenia spoločne so svojím milovaným pezinským publikom, ktoré im vždy fandilo a podporovalo ich. Svoj koncert nazvali príznačne „Folklórne spomienky“. Tradične temperamentnou hrou na akordeóne ich sprevádzal umelecký vedúci súboru Štefan Šalát, ktorého vynikajúco doplnil  hrou na husle Drahoš Mrózek. Ukázalo sa, že aktuálne súbor disponuje aj výbornými sólovými spevákmi a speváčkami, takže priaznivci ľudovej piesne si v piatok prišli naozaj na svoje, čo vyjadrovali aj štedrým potleskom po celý večer. Časť časového priestoru večera  venovali Radostníci aj vystúpeniu svojich vzácnych gratulantov z Valašského Meziříčí, s ktorými sa vzájomne  sporadicky navštevujú od roku 2014. Svojim priateľom prišli k 15. výročiu zagratulovať a potešiť ich svojim pôsobivým vystúpením Cimbalová muzika POLAJKA s vedúcim Jaroslavom Piškulom, primášom Petrom Baklíkom, ako aj Valašský súbor piesní a tancov BAČA. Aj ich vynikajúce vystúpenie odmenilo publikum štedrým potleskom.  Na záver zaspievali všetci spoločne dve piesne s názvami „Na horách studénky“ a „Kdo má počernú galánku“. Ku gratulantom sa pridali aj primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik a viceprimátorka Mgr. Mária Wagingerová, ako hlavní donori, ktorí vyslovili súboru svoje uznanie za ich prínos ku kultúrnemu dedičstvu Slovenskej republiky a za vzornú reprezentáciu Pezinka. Súboru zagratulovala s krásnou kyticou aj riaditeľka Kultúrneho centra Mgr. Monika Luknárová, viceprimátor Valašského Meziříčí Ing. Josef Vratník a ďalší.
Dá sa predpokladať, že každý, kto sa rozhodol venovať svoj piatkový večer folklóru a ľudovej piesni ako takej, svoje rozhodnutie neoľutoval. Veď v tejto zložitej dobe je slovenská ľudová pieseň najmä pre svoju úprimnosť a čarovnú melódiu tým pravým  balzamom na dušu a potechou pre srdce každého z nás. Želáme Radostníkom do ďalších rokov veľa zdravia a speváckych úspechov, aby im to stále tak dobre spievalo, ako doteraz!

Eva Frťalová, bývalá členka FSS Radosť