archív

Navštívili nás priatelia

22.4.2022 bol pre náš súbor slávnostný deň, nielen preto, že sa po kovidových peripetiách podarilo uskutočniť náš jubilejný koncert venovaný 15. výročiu založenia OZ Radosť pri meste Pezinok a jeho FSS Radosť, ale aj z dôvodu, že po rokoch nás navštívili aj naši vzácni hostia, naši priatelia z Cimbalovej muziky Polajka a Valašského súboru piesní a tancov s názvom „BAČA“ z Valašského Meziříčí.
Naši priatelia nesklamali. Nepodarilo sa im síce „priviesť“ dobré počasie, ale doviezli so sebou dobrú náladu, priateľskú atmosféru a boli ozdobou nášho koncertu.
Okrem spevákov a tanečníkov nás poctili svojou účasťou aj zástupcovia mesta Valašské Meziříči.
Delegáciu zástupcov všetkých troch folklórnych súborov a mesta Valašské Meziříčí prijal primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik a pani viceprimátorka Mgr. Mária Wagingerová.
To , že vládla veľmi srdečná a priateľská atmosféra, ktorá vydržala počas celého večera je možné vďaka našim kamarátom Libe a Romanovi z „hosťujúceho tímu“ pozrieť na krátkom videu

Do začiatku koncertu 18 00 hod sa zdalo, že je dosť času. Od 15 00 sa začali nácviky a čas neúprosne bežal. Na priateľskej atmosfére to však vôbec neubralo. Muzikanti si k sebe vždy cestu nájdu a tak postupne už hral každý s každým 😊.
Koncert sa blížil, nervozita stúpala. Konečne bolo treba začať.
Ako prvý vystúpil FSS Radosť. Úvodná tréma účinkujúcich sa za pomoci skvelého publika rozptýlila. Súbor ponúkol divákom výber najúspešnejších piesní z repertoáru súboru. To že išlo naozaj o jubilejný koncert a súbor má aj svojich „jubilantov“, bolo dokumentované aj odovzdaním kytice Mgr. Márie Miškeríkovej -dlhoročnej vedúcej súboru a pani Hilde Strapákovej, ktoré boli súčasne aj zakladajúcimi členkami OZ Radosť.
Gratulantami boli aj primátor a viceprimátorka Mesta Pezinok, podpredseda JDS pán Luknár, zástupcovia našich hostí z Valašského Meziříčí. Dlhoročnú prácu svojich speváčok ocenilo kyticami aj vedenie OZ Radosť.
Či sa nám koncert podaril je možné preveriť súčasne z dvoch zdrojov.
Jeden záznam je z autorskej dielne Liby a Romana

a druhý je produktom Pezinskej televízie.

Obom producentom z celého srdca ďakujeme.
Po ukončení prvej časti programu a gratuláciách dostali priestor na javisku naši hostia. Svojim temperamentom a peknými moravskými pesničkami a tancami, si v okamihu získali obecenstvo.
To že oba hosťujúce súbory podali skvelý výkon, je možné pozrieť prostedníctvom záznamu z druhej časti koncertu, ktorý nám sprístupnili Liba a Roman. Ďakujeme priatelia.

Naši hostia nám venovali krásnu sladkú medailu. Originálny darček, ktorý nielen dobre vyzeral, ale aj chutil.

Pekný, ale vyčerpávajúci deň sme ukončili spoločným posedením pri guláši a víne. Ako ináč so spevom a tancom.
Priatelia ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.