aktuality

Vystúpenie na výročnej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Pezinok

Náš súbor 13.marca venoval kyticu ľudových piesní členom JDS Základnej organizácie Pezinok.
Veríme že naše piesne obohatili slávnostnú atmosféru výročnej členskej schôdze.
Informáciu o priebehu výročnej členskej schôdzi ponúka aj TV Pezinok.

záznam TV Pezinok