aktuality

Kvetná nedeľa 24.3.2024 vo Vinosadoch

Milí priatelia,
takto sme spoločne strávili kvetnú nedeľu s deťmi z MŠ, ZŠ a FS Vinosadčan vo Vinosadoch. Bol to krásny zážitok pre nás všetkých.
Ján Bodo