archív

Putovanie piesní o vinohradoch a vinároch až do Modry v podaní nášho súboru

Rok 2020, v ktorom si pripomíname 15. výročie založenia nášho súboru, nepraje oslavám, na ktoré sme sa veľmi pripravovali. Od marca tohto roka sme vlastne boli v oblasti nacvičovania nových piesní a programov pre našich skvelých divákov, a taktiež možnosti predviesť naše spevácke schopnosti odstavení na vedľajšiu koľaj. Ešte šťastie, že po prvej vlne COVID-u existovalo obdobie, v ktorom sme sa mohli aspoň čiastočne realizovať. Naše aktivity, ktoré sme uviedli v októbrovom čísle Pezinčana, zaviedli nás medzi tých, ktorí to najviac potrebovali a ktorých navštevujeme každoročne – do domovov sociálnych služieb a opatrovateľských zariadení v Pezinku. Radosť a úľavu na tvárach seniorov týchto zariadení a spoločne strávené chvíle s nimi pomohli nielen im, ale zanechali pozitívne stopy aj v našich srdciach. Naše programy sme orientovali do širšieho folklórneho záberu – ukázali sme našim milým seniorom, že okrem piesní zo západného Slovenska, z malokarpatskej oblasti, vieme ich potešiť aj piesňami z Liptova, Myjavy či Gemera.

Rád by som sa viac pozastavil pri našich vystúpeniach pre vinohradníkov a vinárov. Súbor mal 6.12.2019 veľmi úspešný koncert v Kultúrnom centre v Pezinku, ktorého celý program bol zostavený z piesní o vinohradoch a vinároch. Skvelý konferans  pripravila Pavlína Burgerová. Uviedla piesne z celého Slovenska podľa jednotlivých vinárskych oblastí od západu až po východ aj s príznačnými značkami najlepších vín z jednotlivých oblastí. Myslím, že aj samotní vinári museli oceniť odbornú stránku tohto konferansu.

Odkiaľ sa však vzali tieto piesne? Ich cesta do repertoáru súboru bola v tomto prípade dosť neobvyklá. Väčšinou sa nové piesne v súbore objavia z podnetu jeho umeleckého vedúceho, alebo z iniciatívy jednotlivých členov súboru, vedeného Máriou Miškerikovou.

Podnet prišiel od bývalej členky súboru Evky Frťalovej, ktorá upriamila moju pozornosť na niekoľko piesní, ktoré vydala pani Mária Straková na CD pod názvom „Z vinohradov Slovenska“. CD však už zmizlo z pultov obchodov, takže neostávalo nič iné, ako vyhľadať pani Strakovú. To sa mi nakoniec podarilo a získal som od nej CD. Potom už začala naša tvorivá činnosť – výber piesní podľa zámeru vystúpenia, zmenu aranžmánu piesní do veselšej a hlavne rytmickejšej podoby, nacvičenie zborových i sólových spevov a zostavenie programu vrátane konferansu. Sme súborom seniorov – penzistov, len niektorí z nás ešte pracujú, takže nacvičiť 37 zväčša nových piesní je v našom veku riadny počin. Nové melódie, nové texty, následnosť jednotlivých piesní, prechody z jednej piesne do druhej, to sú všetko atribúty úspešného a divácky príťažlivého vystúpenia.

Piesne z Bratislavy teda putovali najskôr do Pezinka, na jesenný koncert. Avšak toľkú krásu melódií, textov piesní a ich interpretácie by bol hriech nechať tak a po jednom úspešnom koncerte odložiť ich do archívu. Preto sme sa na popud nášho speváka Janka Bodu rozhodli potešiť priateľov vína aj v susednom vinárskom meste – v Modre. Záujem o vystúpenie v Modre bol umocnený aj tým, že vedúca súboru pani Miškeriková je úzko spätá s Modrou. Na Strednej vinohradnícko – ovocinárskej škole v Modre učila 37 rokov. Významným počinom bolo vystúpenie na Dni modranských pivníc v Modre 25.júla 2020 u známych modranských vinárov Víno Rariga a vinárstvo Juran z Modry, kde sme sa mohli prezentovať s viac ako 30 piesňami o víne, vinohradoch a vinároch. Ohlas na vystúpenie u návštevníkov podujatia potvrdil, že ľudia, napriek vývoju epidémie nezabudli sa aj psychicky odviazať od problémov, stretnúť sa pri dobrom jedle a vínku a započúvať sa do krásnych ľudových piesní, ospevujúcich vinárov a ich náročnú prácu a jej výsledky. Pred vystúpením nás v mene oboch vinárstiev privítala Katka Hičárová z rodiny Rarigovcov. Vinárske pesničky sme rozdelili do troch častí podľa bývalých krajov. Počas prestávok sme mohli ochutnať niečo pod zub a hlavne kvalitné vínka oboch rodinných vinárstiev. Počasie nám síce moc neprialo, ale domáci mali pre nás pripravený prístrešok, pod ktorým zazneli krásne vinárske piesne aj za dažďa.

Po ukončení oficiálneho programu nastala hlavná zábava. Dobré vínka oboch vinárov a spoločný spev návštevníkov „modranských pivníc“ a nášho súboru lákali už z ulice ďalších milovníkov vína a spevu, ktorí nám veru oddýchnuť nedali. Prišli na rad známejšie ľudové aj folklórne piesne, ktoré so sprevádzaním akordeónu rozozvučali hlasivky prítomných návštevníkov, ba niektorí si aj zatančili.

Tak, ako sa aj na každý nácvik schádzajú členovia nášho súboru z rôznych miest, tak aj teraz sme sa museli zase rozísť domov, z čoho boli diváci smutní. Museli sme odísť, ale radi sa medzi skvelých vinárov vrátime, keď uznajú za vhodné si nás pozvať s cieľom rozveseliť ich aj ich hostí krásnymi piesňami. Súbor má veľmi široký repertoár, nielen čo do počtu piesní, ale aj do oblastí, z ktorých piesne pochádzajú. Už sa znovu tešíme na dobu, kedy bude možné sa opäť stretávať, členovia na nácvikoch a všetci spolu s ich priaznivcami na rôznych kultúrnych podujatiach.

K vínu patrí hudba a spev. Veríme, že sa nám podarilo návštevníkov Modranských pivníc 2020 o tomto presvedčiť.

O Slovákoch sa hovorí, že je to spevavý národ, ktorý má vo svojom vienku nevyčerpateľné zdroje krásnych slovenských piesní. Nezabúdajme na tieto skvosty, tešme sa z ich krásy a učme ich aj ďalšie generácie, aby im spríjemňovali ich život a povzbudzovali ich v každodennej činnosti.

Naša púť po vinárstve a vinároch sa skončila v roku 2020 vystúpením na stretnutí členov Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu 22. augusta 2020 v Slovenskom Grobe v Pivnici u Zlatej husi. Aj tu sme hrali a spievali pre tých, ktorí sa  veľkou mierou podieľajú na dobrom mene slovenských vín nielen doma, ale aj v zahraničí.

Aj napriek korone sa naša činnosť nezastavuje. Máme pripravené piesne z oblasti Podpoľania, Hrochote a Očovej, Podunajska, Terchovej, Tekova a Zemplína. Budeme sa tešiť, ak sa pri nich stretneme na našich najbližších vystúpeniach. S napätím očakávame, aký vývoj z hľadiska zdravotného stavu obyvateľstva a možností stretávania sa na kultúrnych podujatiach bude nasledovať. Začiatkom decembra sme totiž mali v pláne zorganizovať jubilejné vystúpenie nášho súboru pri príležitosti 15. výročia založenia súboru aj so zahraničným hosťom. Budeme sa tešiť, ak sa nám to podarí a znovu sa uvidíme.

Máme už dlhšiu dobu zámer vydať samostatné CD súboru, na ktorého vydanie nevieme zabezpečiť pri daných ekonomických podmienkach potrebné financie. Budeme radi, ak nám naši priaznivci pomôžu svojou aktivitou zohnať zdroje tak, aby  si nás mohli naši priaznivci vypočuť aj v súkromí.

Ing. Štefan Šalát, umelecký vedúci