archív

Podnetné stretnutie s ministerkou kultúry Slovenskej republiky

14. novembra prijala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková delegáciu členov a funkcionárov JDS, vedenú jej predsedom Ing. Jánom Lipianskym. Toto stretnutie malo nielen pracovný, ale aj slávnostný priebeh. Jeho súčasťou bolo krátke vystúpenie členov speváckeho folklórneho súboru Radosť z Pezinka aj odovzdanie Pamätných plakiet, ktorými pani ministerka vyzdvihla angažovanosť účastníkov stretnutia v kultúrno-spoločenských aktivitách pre seniorov.

V jej príhovore, nadväzujúc na vlastné súkromné aj profesijné skúsenosti s prostredím seniorov, zaznievali slová obdivu aj vďaky tejto generácii za jej široký vklad do súčasného života v našom štáte. Vyzdvihla veľký podiel dôchodcov aj samotnej JDS na uchovávaní a ďalšom pestovaní národných i ľudových tradícií. Toto úsilie hodlá MK SR neustále podporovať organizačne aj dotáciami. Váži si aj dobrovoľnícke aktivity členov JDS i ďalších dobrovoľníckych združení, obrátených nielen k svojim vrstovníkom, ale aj k mladším občanom zdravotne, sociálne či psychicky na takúto pomoc odkázaným.

 

Po krátkej pracovnej debate o viacerých problémoch a hlavne možných ústretových krokoch MK SR smerom ku komunite seniorov sa za doterajšiu spoluprácu a ústretovosť zo strany ministerstva a pani ministerky osobne poďakoval kyticou kvetov predseda JDS J. Lipiansky a ukážkami ručných prác seniorov J. Hlaváč a Mgr. A. Prokešová, predsedovia KO JDS.