archív

naše vystúpenia v septembri 2019

Na hodoch v Podunajských Biskupiciach 7. septembra popoludní zneli z pódia v tzv. „Uličke chutí“  hlasy našich spevákov, ktorí pri tejto príležitosti pripravili svojim starým známym, Biskupičanom, kultúrny a duchovný pokrm v podobe slovenských ľudových piesní. Išlo v prevažnej miere o veselé, temperamentné piesne, ktorých jediným cieľom bolo potešiť prítomných. Hoci náš súbor pochádza z centra Malokarpatského regiónu piesne, ktoré starostlivo vybral umelecký vedúci súboru Štefan Šalát z aktuálneho repertoáru presvedčili poslucháčov, že sa súbor nesústreďuje len na piesne s vinárskou tematikou, ale skvelo interpretuje ľudové piesne aj z iných regiónov v príslušnom nárečí. Hneď na začiatok sme to dokázali v sprievode akordeónu Štefana Šaláta uvedením temperamentného, melodicky ľúbivého „Liptovského kolečka“. Pokračovali sme nemenej atraktívnym a temperamentným „Myjavským kolečkom“, potom sme poslucháčov zaviedli do Tekova a na záver vystúpenia sa sa venovali „pijanským“ piesňam, aby zapadli do pravej  hodovej atmosféry. Vďačný ohlas poslucháčov ako aj organizátorov nás utvrdili v presvedčení, že ideme tou správnou cestou. Samozrejme sme nezabudli na záver pozvať svojich priaznivcov na naše spevácke vystúpenie počas pezinského vinobrania v zámockom parku. Dobre naladení a rozospievaní sa tak môžme po vinobraní pripravovať na Celoslovenskú prehliadku seniorských speváckych súborov, ktorá sa tento rok uskutoční  18. septembra vo Zvolene a na ktorej sa zúčastníme ako reprezentant Bratislavského kraja.

   
 

14. septembra sme otvárali naším speváckym vystúpením pred zaplneným hľadiskom kultúrny program pezinského vinobrania v zámockom parku. V našom tridsaťminútovom programe sme prítomným ponúkli piesne z našich dvoch úspešných koncertov, ktoré odzneli v jeseni minulého roka a na jar v tomto roku. A na povzbudenie tej správnej nálady súvisiacej s vinobraním sme pridali, ako sa patrí, aj zopár piesní o víne a o veciach s ním súvisiacich so sprievodom akordeónu nášho umeleckého vedúceho Štefana Šaláta, ktorý program zostavil. Energia a dobrá nálada, ktorú sme sa snažili počas nášho krátkeho vystúpenia publiku prostredníctvom temperamentných piesní odovzdať, našla svoju odozvu vo forme spevu v hľadisku. Bolo to vydarený začiatok sobotňajšieho kultúrneho programu pezinského vinobrania  zámockom parku. V nedeľu sme sa zúčastnili slávnostného sprievodu mestom, ktorý sme obveseľovali spevom.  Aby toho však nebolo málo v stredu, 18. septembra, nás čakala cesta do Zvolena, kde sa uskutočnil 20. ročník celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov organizovaný Jednotou dôchodcov Slovenska. Nášmu Folklórnemu speváckemu súboru sa, ako najlepšiemu súboru z krajskej prehliadky seniorských speváckych súborov, dostalo privilégia reprezentovať vo  Zvolene bratislavský kraj. Prehliadka sa uskutočnila v divadle Jozefa Gregora Tajovského a zúčastnilo sa jej 9 najúspešnejších súborov z celého Slovenska. Zaspievali sme náš repertoár, s ktorým sme sa predstavili na krajskej prehliadke seniorských speváckych súborov. V predpísanom časovom limite 10 minút sme previedli publikum prostredníctvom piesní celým Slovenskom od západu po východ. Svojím výkonom sme opäť nesklamali a potvrdili sme, že náš súbor sa právom ocitol medzi tými najlepšími seniorskými súbormi z celého Slovenska.

   foto: admin

   

foto: yazoophoto.sk