archív

Poďakovanie Nadácii ZSE

Po dlhej prestávke, ktorá trvala od septembra minulého roku, sa náš FSS mohol začať stretávať až v máji tohto roku. .Boli to pre nás dlhé, smutné mesiace. Kontakt sme mohli udržiavať len cez sociálne siete, cez ktoré nás náš umelecký vedúci neúnavne zásoboval pesničkami a ich nahrávkami. Ale spievať si sám doma v obývačke, nevyrušovať susedov,
neprežívať radosť zo spoločného spevu a nevidieť potešenie poslucháčov, to nie je to pravé orechové. Veľmi sme sa potešili uvoľneniu pandemických opatrení a obnoveným spoločným stretnutiam v máji. Spoločné rozhovory o prežívaní smutných mesiacov lockdownu nás, našich rodín aj rodín našich priateľov v nás utvrdili presvedčenie, že je veľmi potrebné znovu sa začať stretávať, vlievať ľuďom nádej v lepšie časy. Naším liekom na to je ľudová pieseň. V nej sú ukryté žiale, ale aj lásky, radosti a šťastné chvíle života. V jej slovách je pretlmočená veľká múdrosť našich predkov. Naším cieľom je
piesňou tieto drahokamy odovzdávať a roznecovať u poslucháčov znovu túžbu po priateľstve, láske a šťastí. Výzva Nadácie ZSE s programom Rozprúdime regióny nás oslovila a pripravili sme projekt „Zaspievajte si s nami s radosťou“, s ktorým sme sa do programu zapojili, cez nášho člena, Ing. Janka Bodu, zamestnanca spoločnosti ZSE. Prínos projektu je cielený na naše vinohradnícke mesto Pezinok a na jeho okolité vinohradnícke obce. Práca vinohradníkov a vinárov bola vždy spojená so spevom a zábavou. Táto črta sa postupne na vinárskych podujatiach vytráca. Prispela k tomu aj epidemiologická situácia v predchádzajúcom období. Ľudia síce nestratili zmysel pre zábavu a spev, ale výrazne sa im obmedzili možnosti. Spevník, ktorý chceme pripraviť z piesní nášho úspešného jesenného koncertu v roku 2019 s Radosťou na víne by ich iste potešil a mohli by si s nami pesničky zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska zaspievať. Náš projekt bol úspešný a získali sme na jeho plnenie dotáciu vo výške 800,00 Eur. Jeho realizáciou sa spoločnosť ZSE stáva nielen dodávateľom elektrickej energie a plynu v našom malokarpatskom regióne, ale cez nás dodá svojím zákazníkom aj „energiu“ vo forme dobrej nálady s peknými pesničkami a spevníčkom s logom Nadácie ZSE.

Vážené orgány Nadácie ZSE.
Prijmite poďakovanie všetkých členov OZ Radosť, ktorí vystúpeniami svojho Folklórneho speváckeho súboru rozdávajú radosť a potešenie, prinášajú svojím priaznivcom krásne ľudové piesne zo všetkých regiónov Slovenska.
Vaša snaha o podporu verejnoprospešných aktivít je obdivuhodná a chvályhodná. A my sme práve z tých šťastných, ktorým sa podarilo Vašu podporu získať.
Ďakujeme za nás, aj za všetkých ktorým sa Vaša podpora dostáva. Nech sa Vám darí ešte dlho v tejto úprimnej, chvályhodnej činnosti.

Veľká vďaka Vám.
Mgr.Mária Miškeriková – vedúca OZ RADOSŤ