archív

Ocenenie práce FSS Radosť z Pezinka

V pondelok 14.6.2021 sa vo Veľkej sále Domu kultúry v Pezinku konalo slávnostné udeľovanie ocenení mesta Pezinok. Na návrh pani poslankyne mestského zastupiteľstva Prof. Ing. Eleny Žárskej, CSc. do Komisie pre udeľovanie mestských ocenení bol navrhnutý aj Folklórny spevácky súbor Radosť z Pezinka. Ocenenie bolo navrhnuté za jeho aktívnu umeleckú činnosť v oblasti prezentácie spevu a folklórnych tradícií nielen v oblasti Pezinka, ale i v širšom okolí a za hranicami republiky, a taktiež pri príležitosti 15 rokov od založenia tohto súboru, ktoré súbor v roku 2020 nemohol osláviť z dôvodu opatrení súvisiacich so zdravotnou situáciou na Slovensku.
Na slávnosť odovzdávania ocenení a následné spoločenské stretnutie v priestoroch Krušičovej kúrie bola osobitným listom kancelárie primátora Pezinka pozvaná vedúca súboru Mgr. Mária Miškeriková, umelecký vedúci súboru Ing. Štefan Šalát a taktiež členovia kolektívu FSS Radosť. Vedúci súboru prevzali Medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta“ z rúk primátora mesta Pezinok Ing. arch. Igora HIanika a zástupkyne primátora Mgr. Márie Wagingerovej.
Sme veľmi radi, že vedenie mesta ocenilo našu dlhoročnú a neúnavnú prácu, ktorou sa snažíme udržiavať a prezentovať krásy slovenského folklóru z celej republiky od Myjavy až po Šariš. Súbor na druhej strane aj počas pandémie vykonal vystúpenia v domovoch sociálnych a opatrovateľských služieb v Pezinku, každoročne prispieva svojím bohatým programom na oslavách vinobrania v Pezinku a dobré meno mesta Pezinok šíri aj na svojich vystúpenia mimo mesta. Preto nás ocenenie veľmi potešilo a zároveň povzbudilo do ďalšej činnosti.
Nakoľko v minulom roku sme nemohli osláviť 15. výročie založenia súboru, a ako inak, ako slávnostným koncertom, dúfame, že sa nám tento rok podarí zorganizovať ako každoročne jesenný koncert, na ktorom by sme radi privítali nielen obyvateľov mesta Pezinok a našich dlhoročných priaznivcov, ale samozrejme, a predovšetkým, aj zástupcov Mestského úradu v Pezinku na čele s vedením mesta. Domnievame sa, že vzájomná spolupráca a spolupatričnosť k mestu Pezinok môže aj prostredníctvom FSS Radosť a jeho vystúpení prispieť k šíreniu dobrého mena mesta Pezinok vo verejnosti.

Ing. Štefan Šalát, umelecký vedúci FSS Radosť z Pezinka