archív

naše vystúpenia v apríli 2019

3. apríla sme sa predstavili svojím speváckym vystúpením na Veľkonočných trhoch v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Ako sa sami vyjadrili, s radosťou prispeli svojou troškou do mlyna k snahe organizátorov o oživenie veľkonočných tradícií. Urobili sme tak s elánom nám vlastným a spríjemnili veľkonočnú trhovú atmosféru vo svojich troch vstupoch krásnymi ľudovými piesňami, ktoré  taktiež zachovávajú tradície a ľudové zvyky našich predkov. Je známe, že sa slovenská ľudová pieseň, nech ona pochádza z ktoréhokoľvek regiónu Slovenska, dokáže prihovoriť poslucháčom svojím úprimným slovom a očarujúcou melódiou čo sa  v plnej miere potvrdilo i na našom vystúpení v Podunajských Biskupiciach. Náš umelecký vedúci Štefan Šalát vybral tentoraz pre tri vstupy piesne zo Záhoria, Gemera a Myjavy a my sme boli zakaždým odmenení žičlivým potleskom prítomných. Spontánne reakcie publika, ako aj vysoké hodnotenie nášho vystúpenia organizátormi podujatia nám dáva dôvod na posilnenie sebavedomia a to nielen speváckeho – opäť sme boli  dôstojným reprezentantom svojho mesta.

V dňoch 26. a 27. apríla sa členky Živeny z Pezinka a členovia nášho speváckeho súboru zúčastnili Stretnutia dolnozemských Slovákov v Slovenskom Komlóši v Maďarsku. V rámci tohto slávnostného stretnutia sa v piatok po slávnostnom kladení vencov pri pomníku našich slovenských predkov uskutočnilo zasadanie miestnej samosprávy spojené s odovzdávaním medzinárodného vyznamenania dolnozemských Slovákov PRO CULTURA SLOVACA. Večer sa uskutočnil v Slovenskom dome slávnostný gala večer pri príležitosti 70. výročia založenia Folklórneho súboru Komlóš, na ktorom vystúpili, ako hostia, aj tanečníci Folklórneho súboru GYMNIK z Bratislavy a Folklórneho súboru GELOVIANKA zo Sebechlieb. Na sobotu, 27. apríla, pripravila Organizácia komlóšskych Slovákov v spolupráci so Slovenským regionálnym kultúrnym centrom a Slovenskou národnostnou samosprávou v slovenskej základnej škole v Komlóši kultúrny program, v ktorom sa, ako prvý predstavil náš spevácky súbor vedený našou vedúcou Máriou Miškerikovou a umeleckým vedúcim Štefanom Šalátom, ktorý súbor sprevádzal hrou na akordeóne. Náš štandardný, oduševnený a temperamentný výkon bol po zásluhe odmenený veľkým potleskom prítomných. Okrem Pezinčanov sa o zábavu a dobrú náladu postarali aj FS GYMNIK z Bratislavy, FS GELOVIANKA zo Sebechlieb a Mládežnícka dychovka zo Slovenského Komlóša. Súčasne s bohatým kultúrnym programom prebiehal na školskom dvore aj 17. ročník súťaže a ochutnávky povestných komlóšskych suchých klobás. Za zmienku stojí, že v rámci tejto skvelej gastronomickej prezentácie boli v ponuke aj tradičné komlóšske pochúťky – pečená klobása, baraní perkelt, hovädzí perkelt, barania kapusta, kvasienke a špricke. Hoci počasie v sobotu nebolo podujatiu priaznivo naklonené, ale ani silný vietor a hustý dážď nemohli pokaziť krásnu atmosféru slovenskej spolupatričnosti.