archív

naše vystúpenia v máji 2019

Na 16. ročník krajskej prehliadky seniorských speváckych súborov sa náš folklórny spevácky súbor pripravoval veľmi zodpovedne a intenzívne.

2. mája sme pozdravili svojimi piesňami okresné kolo súťaže Slávik Slovenska niekoľkými rezkými piesňami zo nášho jarného koncertu, ktorý sa uskutočnil 10. mája 2019 v pezinskom Dome kultúry.

17. mája sme sa zúčastnili našim speváckym vystúpením na tradičnej prehliadke „Lúče pezinského slnka“, organizovanej pezinským folklórnym súborom Obstrléze. Podali sme svoj už tradične dobrý výkon, keď sme publiku ponúkli sčasti vojenské a regrútske piesne zo svojho úspešného jesenného koncertu venovaného spomienke na 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a sčasti piesne zo svojho tohtoročného jarného koncertu nazvaného „Májové pastorále“.

20. mája sme očarili svojimi piesňami skupinu francúzskych turistov v reštaurácii na Rozálke, medzi ktorými boli predstavitelia francúzskych Slovákov a zároveň členovia folklórneho súboru NÁDEJE z Paríža. Naše piesne si turisti nahrávali a video sa už aj nachádza na ich Facebooku.

22. mája konečne nastal očakávaný deň D. Krajská prehliadka seniorských speváckych súborov sa uskutočnila v Dome kultúry Zrkadlový háj za účasti 8 súborov: NOVOMEŠŤAN, MALINKA, STAROMEŠŤAN, DÚBRAVANKA, SENIORANKA, MELÓDIA, PETRŽALČANKA a RADOSŤ. Vraví sa, že najlepšie nakoniec, čo sa, v tomto prípade do bodky splnilo! Opäť sme nesklamali a svojím temperamentným speváckym výkonom podčiarknutým nemenej temperamentným akordeónovým sprievodom svojho umeleckého vedúceho Štefana Šaláta a v neposlednom rade svojimi krásnymi krojmi presvedčili hodnotiacu porotu, že mandát reprezentovať Bratislavský kraj na celoslovenskej prehliadke seniorských speváckych súborov, ktorá sa uskutoční v septembri t.r. patrí práve nám. Na tejto prehliadke sme zaspievali 7 najkrajších vojenských a regrútskych piesní zo svojho jesenného koncertu nazvaného „Za cisára pána“, čo sa vymykalo svojím charakterom od všeobecného poňatia a prednesu piesní  niektorými súbormi.

Po vyhlásení výsledkov predsedom poroty sme mali, na čele so svojou vedúcou M. Miškerikovou a umeleckým vedúcim Š. Šalátom, veľkú radosť. Na požiadanie divákov sme na záver prehliadky pridali za skandovaného potlesku dve temperamentné piesne.