naše vystúpenia v marci 2017

3. marca sme zaspievali zmes ľudoviek na Výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Pezinok.

Tento obsah bol zaradený v archív. Zálohujte si trvalý odkaz.