archív

naše vystúpenie v decembri 2016

4. decembra sme vystúpili v Malej sále Domu kultúry v Pezinku pre našich priaznivcov a obyvateľov Pezinka so svojim koncertom. Na akordeóne a klávesoch nás sprevádzal náš umelecký vedúci Miroslav Rajt.

15. decemmbra sme svojim vystúpením pozdravili členskú schôdzu miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.

20. december bol dňom radosti v Domovoch sociálnych služieb na Hrnčiarskej a Komenského ulici v Pezinku, keď sme ich klientov pozdravili svojimi pesničkami. Ako každý rok, tak aj teraz, sme prišli medzi svojich vďačných poslucháčov s radosťou, aby sme im odovzdali v tento predvianočný čas krásny pozdrav v podobe slovenských ľudových piesní zo svojho najnovšieho repertoáru a vniesli dobrú náladu do ich sŕdc. Náš oduševnený spevácky výkon vyvolal na ich tvárach vďačný úsmev a sem-tam i nejakú tú slzu dojatia. Na záver vystúpenia sme si spoločne s klientmi zaspievali najkrajšiu vianočnú koledu „Tichá noc“ a rozišli sme sa so svojimi vernými poslucháčmi želaním pokojných vianočných sviatkov.