archív

Jarný koncert

Náš súbor dal opäť o sebe vedieť, keď v piatok, 12. mája úspešne uviedol v Malej sále Domu kultúry v Pezinku svoj Jarný koncert. Pre svojich priaznivcov sme pripravili dynamické pásmo piesní, z ktorých prevažná časť bola novo naštudovaná. Zo staršieho repertoáru sme pribrali pesničky, ktoré sú našim srdciam blízke a ktoré vždy boli vrelo prijímané aj poslucháčmi. Časť piesní sme venovali tiež spomienke na matky, keďže v nasledujúcu nedeľu bol ich sviatok. Pesničky o láske v jej rôznych podobách ako aj neopomenuteľné prekáračky medzi mužmi i ženami sme spievali prevažne v myjavskom nárečí, ale priestor dostali aj pesničky zo Záhoria, či z Východného a Stredného Slovenska v príslušných nárečiach. Vynikajúci hudobný sprievod umeleckého vedúceho súboru Miroslava Rajta, ktorý nás sprevádzal na klávesoch i na akordeóne, podčiarkol náš oduševnený spevácky výkon. Dlhotrvajúci, vďačný potlesk na záver vystúpenia nám napovedal, že láska a energia, ktorú sa svojím spevom snažili svojmu publiku, prostredníctvom svojich piesní odovzdať, bola vrelo prijatá.