archív

naše vystúpenie v júli 2013

Ako symbolický prejav vďačnosti ľudí rôzneho vierovyznania, spoločenského postavenia, sociálneho cítenia a veku, rozhodli sa Slováci na rôznych miestach Slovenska, ale aj v zahraničí, prostredníctvom piesní vzdať hold za dielo, ktoré pre nás Cyril a Metod vytvorili. Vo viere, že sa všetky tisíckami hrdiel naraz spievané piesne zlejú do jediného, modlitbe podobného vzdušného prúdu, ktorý dokáže odviať závisť, nenávisť, túžbu po mamone, pomste a inej ľudskej neresti.
Takáto ušľachtilá myšlienka viedla autora projektu doc. Viliama J. Grusku a jeho tím k zorganizovaniu tohoto prekrásneho podujatia s názvom „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“, ktoré sa uskutočnilo 20. júla 2013 na vyše päťdesiatich historicky významných a z hľadiska národného cítenia symbolických miestach. Samotné spievanie sa začalo na všetkých miestach presne na poludnie. Spievalo sa podľa jednotného spevníka dodaného všetkým súborom.
Náš súbor mal tú česť, že mohol byť súčasťou tohoto jedinečného a emotívneho počinu. Spievali sme pod starobylým hradom Devín v spoločnosti speváckych súborov Rodokmeň, Kytica a cirkevného speváckeho zboru Gloria. Poludňajšie slniečko nemilosrdne pálilo, ale silný emotívny prežitok nedovolil spevákom cítiť nepohodu. Práve naopak, pomohol im bez problémov zvládnuť aj fyzickú náročnosť spievania dvadsiatich ôsmich, bez prestávky spievaných piesní v slnečnom úpeku a naplno, bez zvukovej techniky!
Nuž máme teda za sebou ďalšiu previerku našich speváckych schopností. Môžeme pokojne konštatovať, že sme obstáli na výbornú, smelo pozerať dopredu a prijímať ďalšie výzvy.