archív

naše vystúpenia v septembri až októbri 2018

Náš spevácky súbor začal jesennú sériu svojich vystúpení naozaj s elánom. Dňa 15. septembra sme boli ozdobou veľkej slávnosti vo Viničnom usporiadanej k 810. výročiu prvej písomnej zmienky o obci. Dňa 20. septembra sme zúčastnili XIX. ročníka Celoslovenskej prehliadky seniorských speváckych súborov v Komárne usporiadanej Jednotou dôchodcov na Slovensku, kam sme postúpili ako najlepší súbor z XV. ročníka Krajskej prehliadky súborov z Bratislavského kraja. Medzi ôsmymi najlepšími súbormi z jednotlivých slovenských Krajských prehliadok sme sa rozhodne nestratili a potvrdili tak svoju povesť kvalitného súboru, ktorá nás predchádzala.
Radostne nabudení z úspešného účinkovania vo Viničnom i v Komárne sme otvorili 23. septembra svojím vystúpením kultúrny program pezinského vinobrania na hlavnej tribúne a pred zaplneným hľadiskom sme zožali zaslúžený, búrlivý potlesk.
Ani po svojom vystúpení na pezinskom vinobraní sme si nemohli vydýchnuť, lebo pred nami bol jesenný koncert tematicky zameraný na 100. výročie konca I. svetovej vojny, ako aj na 100. výročie československej štátnosti.
Pred uvedeným koncertom sme si ešte „odskočili“ do Vištuka, a 14. októbra potešili svojimi pesničkami miestnych obyvateľov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Úctyhodnú „šnúru“ našich vystúpení náročnú na energiu od 15. septembra do 20. októbra sme zvládali s úsmevom na tvári a usilovne sa pripravovali na svoj očakávaný jesenný koncert. Koncert, ktorý sa uskutočnil 20. októbra v pezinskom kultúrnom dome nazvali „Za cisára pána“ a v jeho prvej časti, venovanej 100. výročiu konca prvej svetovej vojny venovali spomienke na Pezinčanov, ktorí vo vojne položili svoje životy za cisára pána, pretavenej do prehliadky vojenských a regrútskych piesní, tak, ako zneli v slovenských regiónoch od Dunaja po Duklu. Druhá časť koncertu bola venovaná 100. výročiu vzniku Československej republiky a symbolicky ju malo vyjadriť spoločné vystúpenie Radostníkov a spriatelenej Cimbalovej muziky Polajka z Valašského Meziříčí. Žiaľ, krátko pred samotným koncertom naši hostia svoje vystúpenie odvolali z dôvodu vážneho ochorenia v kapele a spôsobili nám „vrásky na tvári“, keď sme sa museli narýchlo rozhodnúť, čím nahradiť v takej krátkej dobe výpadok atraktívnej hudobnej a speváckej produkcie Polajky. Rozhodli sa siahnuť hlboko do svojho širokého repertoára a „oprášiť“ pesničky dávnejšie nespievané. Ukázalo sa, že voľba bola správna a preplnená sála ju náležite ocenila a tak sme pripravili atraktívny program, v ktorom sme si, spolu s publikom, pripomenuli krásnymi pesničkami dve významné výročia so symbolom „100“. Na záver svojho príhovoru poďakovala moderátorka všetkým tým, bez pomoci ktorých by sa súbor nezaobišiel. Sú to: Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne centrum, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia a Milan Grell GRAFIT. Bol to veľmi vydarený večer a náš spevácky súbor sprevádzaný akordeónom svojho umeleckého vedúceho Štefana Šaláta svojich priaznivcov opäť nesklamal.