archív

naše vystúpenia v máji 2015

16. mája sme sa s úspechom zúčastnili 12. ročníka krajskej súťaže speváckych súborov „Seniori spievajú“


<
; </center>

31. mája sme vo veľkom štýle oslávili svoje 10. narodeniny, keď sme 31. mája usporiadali v Spoločenskej sále Pezinského kultúrneho centra svoj Jubilejný koncert umocnený hudobným sprievodom Cimbalovej muziky Miroslava Rajta. Odznelo celkom 34 slovenských ľudových piesní vhodne popretkávaných orchestrálnymi vstupmi vrátane známeho Montiho čardáša. Svojmu obecenstvu sa predstavilo viacero našich sólistov ako obyčajne.
Sóla spievali Anna Hološková, Eva Frťalová, Mária Miškeriková, Viera Komendová, Pavlina Burgerová, Mária Kakalíková, Pavol Nagy, Miroslav Sedlák, Miroslav Kosa, Milan Vencel, Milan Vaškovič, Miroslav Achberger a každý z nich vložil do spevu svoju dušu.
Prostredníctvom piesní o láske a vecí s ňou súvisiacich dali Radostníci svojmu publiku nazrieť do viacerých regiónov nášho krásneho Slovenska. Umelecký vedúci súboru Miroslav Rajt priniesol a s oboma súbormi za pol roka nacvičil prekrásne nové piesne medzi nimi aj zopár starších, všeobecne známych, aby si ich mohlo zaspievať aj obecenstvo. Temperamentné piesne striedali pomalé a súzvuk súboru s publikom bol stále zreteľnejší.
Scenáristka Eva Frťalová vhodne zapracovala do scenára aj stručnú rekapituláciu 10 ročnej životnej púte súboru, ktorej jednotlivé časti čítali zakladajúci členovia súboru na čele s Mgr. Máriou Miškeríkovou, ktorá súbor od roku 2005 vedie. Publikum tak dostalo možnosť utvoriť si predstavu o vývoji a vyzrievaní súboru, ako sa rokmi predieral húštinou utkanou z množstva krásnych ľudových pesničiek a hľadal si spôsob a formu svojho speváckeho prejavu. Tú dnešnú jeho úspešnú tvár „vymodeloval“ jeho umelecký vedúci, hudobný pedagóg Miroslav Rajt, s ktorým súbor spolupracuje od roku 2014. Radostníci ponúkli svojmu milovanému, žičlivému publiku srdce na dlani a ono ho s vďakou prijalo. Jednotlivé piesne odmeňovalo búrlivým potleskom a záverečnými „standing ovations“ si vyžiadalo prídavok. Na skvelom úspechu majú, samozrejme, veľkú zásluhu aj šikovní muzikanti, ktorí pod vedením primáša Mareka Rajta svojou hrou „vyšperkovali“ spevácky prejav súboru.