archív

naše vystúpenia v decembri 2012

* Pesničkári pezinskí

– Pásmo ľudových piesní na Akadémii na záver „Európskeho roka aktívneho starnutia“ usporiadanou Jednotou dôchodcov Slovenska.

– Pásmo ľudových piesní na vianočnom posedení seniorov v Kultúrnom dome v bratislavskej Karlovej Vsi.

– Pásmo ľudových piesní na „Vianočnej kapustnici“, ktorú usporiadal náš sponzor p. Milan Grell, majiteľ firmy GRAFIT s.r.o. konanej v Grinave, kde sme si spoločne s Grinavčanmi pesničkami pripomenuli nadchádzajúce sviatky pokoja a mieru .