archív

január 2024

Milí naši priatelia, priaznivci a milovníci folklóru
V roku 2023 sme pre vás pripravili 21 koncertov a vystúpení, ktorými sme sa uchádzali o vašu priazeň.
Najdôležitejšie pre nás boli vystúpenia v Pezinku Mama moja radostná a Stridžie dni, alebo od Kataríny do Vianoc. Nechýbali sme ani na Wanadoo festivale športu Pezinok a vinobraní v Pezinku a Rači. Potešili sme klientov CSS pod Karpatami Pezinok.
Už druhý rok sme vystupovali v Piešťanoch v hudobnom pavilóne. Boli sme navštíviť priateľov vo Valašskom Meziříčí, a súčasne gratulantami nášmu priateľovi Jardovi Piškulovi pri jeho životnom jubileu. Náš súbor bol súčasťou galaprogramu spolu s Cimbálovou muzikou „POLAJKA“ a Valašským souborem písní a tancu „Bača“. Tiež sme vystupovali na „Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave“.
Zaujímavé boli naše vystúpenia v okolitých obciach. Vo Viničnom sme boli súčasťou Fašiangového a zabíjačkového hodovania. Vo Vištuku, Dubovej a Senci sme zabávali rovesníkov z JDS a MS. Navštívili sme aj rovesníkov v Lužiankach, kde sme gratulovali piesňami všetkým prítomným mamám a babičkám. Na záver koncertu sme sa spolu s Folklórnym súborom ŠAĽAN poďakovali spoločnými piesňami a tancom všetkým účastníkom tohto prekrásneho stretnutia.
Hľadáme neustále nové formy ako zaujať a byť stále lepší. Naše spoločné vystúpenia z deťmi MŠ a ZŠ boli dojemné a veríme že boli aj podnetom pre založenie FS Vinosadčan.
Myšlienka zakomponovať do našich koncertov informácie aké zvyky sa dodržiavali niekedy v minulosti t.j. časť koncertov propagovať aj ako zvykoslovné pásmo sa nám osvedčila nielen na fašiangy a kvetnú nedeľu, ale najmä pri našom koncerte „Stridžie dni, alebo od Kataríny do Vianoc“.
Na rok 2024 máme pre vás pripravené ďaľšie zaujímavé koncerty a vystúpenia. V prípade, že chcete mať informácie priamo z prvej ruky a chcete sa aj na príprave podieľať, neváhajte prísť v pondelok na našu skúšku.
Ak nestihnete tento najbližší, tak kľudne prídite aj niektorý ďalší. Pre istotu zopakujem o 15 00 hod, malá sála PKC (Dom kultúry Pk). Tešíme sa na vás.

Ján Bodo