Život v našom súbore sa ani cez koronu nezastavil

Korona, či COVID-19 ochromili celý svet. Možno len teraz si ľudia uvedomujú, čo znamená zdravie ľudí pre ich pokojný život. Netreba vojen, nesvárov, ale stačí jeden vírus a hneď je všetko naopak. Náš spevácky súbor mal v roku 2020 veľké plány, ktoré boli samozrejme spojené so skutočnosťou, že život bude prebiehať v normálnych podmienkach, na ktoré sme boli až do marca 2020 zvyknutí. Od začiatku marca však vieme, že musíme sa prispôsobovať novým zdravotným podmienkam. To však neznamená, že nás nejaký vírus odstavil od našej „radosti“ v Radosti. Museli sme na určitý čas obmedziť naše aktivity, či už v nacvičovaní nových piesní do programov pre našich fanúšikov a stretávaní sa v Kultúrnom centre v Pezinku, resp. museli sme vynechať nielen náš jarný pravidelný koncert v Pezinku, ale i ďalšie vystúpenia, ktoré boli pre epidémiu vírusu zrušené.

Aj napriek tomu sa život v Radosti nezastavil. Podarilo sa nám od začiatku roka zrealizovať niekoľko vystúpení. Prvým sme sa na vyzvanie Mestského úradu v Pezinku, aj za aktívnej účasti pani viceprimátorky Mgr. Márie Wagingerovej, predstavili práve tým, ktorí boli v týchto pohnutých epidemiologických časoch najviac izolovaní – naši dôchodcovia. 15. júna sme zrealizovali dve takéto vystúpenia, a to v DSS Pezinok na Hrnčiarskej ulici a následne v Zariadení opatrovateľskej služby v Pezinku na Komenského ulici. Ozvučenie nám zabezpečilo Kultúrne centrum, konkrétne pán Dušan Polák. Predstavili sme náš program, zostavený z piesní z oblasti Liptova, Myjavy, Gemera, ale odzneli aj piesne o robote. No a po vystúpení, ako už býva zvykom, sme si s našimi milými divákmi aj spoločne zaspievali. 27. júla 2020 sme obdobný program uviedli aj pre dôchodcov v Zariadení pre seniorov CASA Slovensko v Kučišdorfskej doline. Vidieť na tvárach ľudí úsmev a spokojnosť boli pre nás skutočne odmenou za vynaloženú snahu spríjemniť im krásne chvíle na sklonku života.

Významným počinom boli aj vystúpenie pri otváraní pivníc v Modre 25.júla, kde sme sa mohli prezentovať viac ako 30 piesňami o víne, vinohradoch a vinároch. Ohlas na vystúpenie u prítomných potvrdil, že ľudia, napriek neprajnému vývoju epidémiu nezabudli sa aj psychicky odviazať od problémov, stretnúť sa pri dobrom jedle a vínku a započúvať sa do krásnych ľudových piesní, ospevujúcich vinárov a ich náročnú prácu a jej výsledky.

Vystúpenie na stretnutí členov Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu 22. augusta v Slovenskom Grobe v Pivnici u Zlatej husi bolo famózne. Bolo nad slnko jasné, že ideme hrať pre tých, ktorí sa veľkou mierou podieľajú na dobrom mene slovenských vín nielen doma, ale aj v zahraničí a ktorí aj náležite vedia oceniť našu snahu o prezentáciu „vinárskych“ piesní, zostavených podľa jednotlivých slovenských vinárskych oblastí. Aj po programe bolo ťažké sa s účastníkmi tohto významného stretnutia rozlúčiť. Príčina bola jednoduchá – no samozrejme chuť zaspievať si svoje obľúbené piesne s prispením našich spevákov a za zvukov akordeónu.

Korona vystrájala aj naďalej a tak bolo veľmi diskutabilné, či bude povolené aj vystúpenie profesionálneho súboru PUĽS z Prešova, ktorého „predskokanom“ na pôvodne plánovanom vystúpení v amfiteátri v Pezinku mal byť náš súbor. Boli sme poctení, že môžeme sa prezentovať našim vystúpením pred takýmto uznávaným súborom. Nakoniec bolo vystúpenie oboch súborov presunuté do Kultúrneho centra v Pezinku a bolo plné nezabudnuteľných piesní Radosti a perfektného výkonu hudby, spevákov a tanečníkov PUĽS-u.

Ani život v samotnom súbore sa jeho „izolovaním“ do domáceho prostredia nezastavil. Umelecký vedúci súboru nepoľavuje vo svojej práci a počas „domáceho väzenia“ pripravil pre spevákov a speváčky veľké množstvo nových piesní. Súbor pod jeho vedením sa jeho príchodom snaží obsiahnuť krásu slovenského folklóru vo veľkom množstve jeho rôznorodosti podľa jednotlivých regiónov Slovenska. V súčasnosti už súbor spieva piesne z Myjavy, zo Záhoria, z Liptova, z Gemera, zo Šariša. V poslednom čase začal súbor nacvičovať piesne z Horehronia a z Hontu a pripravuje svoj špeciálny program na jesenný jubilejný koncert k 15. výročiu založenia Folklórneho súboru Radosť aj za účasti našich priateľov z Valašského Meziříčí zo súboru Polajka. Len aby nám do toho zase neprišli také obmedzenia, že sa táto významná akcia nebude môcť uskutočniť.

A čo do budúcnosti. Umelecký vedúci súboru pripravuje piesne z oblasti Podpoľania, Hrochote a Očovej, Podunajska, Terchovej, Tekova a Trenčianska a v neposlednom rade z Terchovej a Zemplína. Myslím, že naši fanúšikovia sa majú na čo tešiť do budúcnosti a my si len spoločne prajme, aby nám pre našu činnosť priali všetky potrebné zdravotné, ekonomické a spoločenské podmienky tak, aby sme mohli i naďalej rozvíjať našu činnosť pre radosť nás všetkých.

Chceme ešte požiadať o pomoc a podporu pri našom dlhodobom cieli – vydanie nášho samostatného CD s nahrávkami piesní bohatého repertoáru nášho súboru. Okrem návštevy našich koncertov by si tak mohli naši priaznivci aj v súkromí vypočuť piesne, ktoré poznajú z našich koncertov.

Ing. Štefan Šalát, umelecký vedúci

Tento obsah bol zaradený v archív. Zálohujte si trvalý odkaz.