aktuality

Spomienka na Ingrid

Dňa 5. februára sa uskutočnil „Koncert pre Ingrid“, benefícia k nedožitým 60. narodeninám dlhoročnej riaditeľky Domu kultúry v Pezinku Ing. Ingrid Noskovičovej. Folklórnemu speváckemu súboru RADOSŤ sa dostalo privilégia tiež prispieť k tejto pietnej spomienke niekoľkými piesňami.
Spomíname s vďakou a úctou na prísnu riaditeľku i priateľku v jednej osobe, ktorá bola vždy naklonená našim aktivitám. Milá Ingrid, dlhé obdobie našej vzájomnej tvorivej spolupráce sa nezmazateľne vrylo do histórie nášho súboru, ako aj do našich sŕdc!
Radostníci na Teba nezabudnú!