naše vystúpenie v auguste 2019

Dňa 4. augusta v neskorých popoludňajších hodinách sa v rámci kultúrneho leta uskutočnilo milé stretnutie nášho speváckeho súboru so svojimi priaznivcami v komornom prostredí nádvoria Krušičovej kúrie v Pezinku. Potešilo nás, keď sme sledovali ako usporiadatelia musia pred začiatkom vystúpenia pridávať stále nové stoličky, až sa nakoniec nádvorie celkom zaplnilo a niektorí oneskorenci museli zostať stáť. Bolo príjemné sledovať rastúci záujem návštevníkov o naše spevácke vystúpenie. O 18. hodine pozdravila moderátorka Eva Frťalová prítomných a uviedla naše vystúpenie na čele s vedúcou súboru Máriou Miškerikovou a umeleckým vedúcim Štefanom Šalátom, ktorý nás sprevádzal hrou na akordeóne. Svojim poslucháčom sme v prvej časti predstavili piesne zo Záhoria, v druhej pôvabné pesničky z rázovitého Gemera a v tretej časti piesne z okolia Myjavy a Brezovej spievané v pôvodných  nárečiach. Duchovné spojenie so žičlivým publikom fungovalo dokonale a podali sme uvoľnený spevácky výkon, ktorý naplnil neveľký priestor Krušičovej kúrie radosťou a energiou. Vďačné publikum spevákov za každú pieseň odmenilo veľkým potleskom a bolo zrejmé že sa výborne zabáva. Na záver vystúpenia pozvala moderátorka  hostí na vystúpenie nášho súboru na pezinskom vinobraní, ktoré sa uskutoční 14.9. o 13. h v Zámockom parku, na ktorom plánujeme uviesť aj niekoľko novo naštudovaných piesní s vinohradníckou a vinárskou tematikou. Okrem nášho speváckeho vystúpenia na vinobraní sa usilovne pripravujeme na celoslovenskú prehliadku seniorských speváckych súborov 16.9. vo Zvolene, na ktorej sa zúčastníme, ako reprezentanti Bratislavského kraja

Tento obsah bol zaradený v archív. Zálohujte si trvalý odkaz.