archív

naše vystúpenie v auguste 2019

Dňa 4. augusta v neskorých popoludňajších hodinách sa v rámci kultúrneho leta uskutočnilo milé stretnutie nášho speváckeho súboru so svojimi priaznivcami v komornom prostredí nádvoria Krušičovej kúrie v Pezinku. Potešilo nás, keď sme sledovali ako usporiadatelia musia pred začiatkom vystúpenia pridávať stále nové stoličky, až sa nakoniec nádvorie celkom zaplnilo a niektorí oneskorenci museli zostať stáť. Bolo príjemné sledovať rastúci záujem návštevníkov o naše spevácke vystúpenie. O 18. hodine pozdravila moderátorka Eva Frťalová prítomných a uviedla naše vystúpenie na čele s vedúcou súboru Máriou Miškerikovou a umeleckým vedúcim Štefanom Šalátom, ktorý nás sprevádzal hrou na akordeóne. Svojim poslucháčom sme v prvej časti predstavili piesne zo Záhoria, v druhej pôvabné pesničky z rázovitého Gemera a v tretej časti piesne z okolia Myjavy a Brezovej spievané v pôvodných  nárečiach. Duchovné spojenie so žičlivým publikom fungovalo dokonale a podali sme uvoľnený spevácky výkon, ktorý naplnil neveľký priestor Krušičovej kúrie radosťou a energiou. Vďačné publikum spevákov za každú pieseň odmenilo veľkým potleskom a bolo zrejmé že sa výborne zabáva. Na záver vystúpenia pozvala moderátorka  hostí na vystúpenie nášho súboru na pezinskom vinobraní, ktoré sa uskutoční 14.9. o 13. h v Zámockom parku, na ktorom plánujeme uviesť aj niekoľko novo naštudovaných piesní s vinohradníckou a vinárskou tematikou. Okrem nášho speváckeho vystúpenia na vinobraní sa usilovne pripravujeme na celoslovenskú prehliadku seniorských speváckych súborov 16.9. vo Zvolene, na ktorej sa zúčastníme, ako reprezentanti Bratislavského kraja