archív

naše vystúpenia v októbri 2012

* Folklórne divadlo RADOSŤ

– Repríza spevohry „Keď chcem dievku vydať“
Miesto: Malá sála Kultúrneho domu v Pezinku

* Pesničkári pezinskí

– Pásmo ľudových piesní pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Miesto: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

– Pásmo ľudových piesní pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Miesto: Hotel Echo, Celoslovenský aktív „Aktívne starnutie a kríza Európy“ poriadaný Kresťanskými seniormi Slovenska

– Pásmo ľudových piesní pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Miesto: Dubová

– Pásmo ľudových piesní pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Miesto: Báhoň

– Pásmo ľudových piesní pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Miesto: Vištuk