aktuality

jún 2020

Po neplánovaných  prázdninách v jarných mesiacoch roku 2020 sme sa 1. júna opäť stretli v obvyklý skúškový deň. Umožnila nám to, po predchádzajúcom zoznamovacom stretnutí s vedením súboru, nová pani riaditeľka Kultúrneho centra v Pezinku Mgr. Monika  Luknárová. Potešila nás  jej ústretovosť, a po rozhovore s ňou aj presvedčenie, že je to osoba so skúsenosťami  v predmete jej činnosti. Vzbudila v nás očakávania, že  doterajšie aktivity nášho súboru v súčinnosti s Mestom Pezinok a Kultúrnym centrom budú pokračovať prinajmenšom v doterajšej línii. Stretli sme sa všetci,  zdraví  a plní  speváckeho očakávania. Samozrejme príchod, zvítanie, sedenie a celú skúšku sme absolvovali   so zachovaním všetkých predpísaných protiepidemiologických opatrení. V skúškach pokračujeme pravidelne každý pondelok. Prázdniny sme si vyčerpali na jar, tak sme si povedali, že letné  nebudú.

Na požiadanie pani riaditeľky KC  a pani viceprimátorky  Mgr. Márie  Wagingerovej  sme 15. júna  s radosťou zaspievali  obyvateľom zariadení sociálnych služieb DSS na  Hrnčiarskej ulici a ZOS na Komenského ulici  v Pezinku. Potešili sme ich  po dlhodobej odlúčenosti od rodiny a priateľov a podaktorí si s nami aj zanôtili.

29. júna sa náš súbor stretol v hostinci Jágerka,  Naša vedúca  Mgr. Mária Miškeríková  privítala všetkých prítomných a zablahoželala  v mene súboru  všetkým veľkým aj malým oslávencom z 1.polroka 2020. Po gratuláciách nás oslávenci  uhostili a potom sme pokračovali v skúške až do záverečnej, až kým sa nášmu umeleckému vedúcemu Ing. Štefanovi  Šalátovi  nezasekli klapky na akordeóne.