archív

naše vystúpenia v marci 2015

25. marca sme pesničkami pozdravili výročnú členskú schôdzu pezinskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá sa konala v Spoločenskej sále Pezinského kultúrneho centra.

7. marca a 30. marca sme svojím spevom potešili obyvateľov Domovov sociálnych služieb na Hrnčiarskej i na Komenského ulici v Pezinku pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Zámerne sme si do svojho repertoáru zvolili veselé a rezké pesničky, aby starkých potešili, čo sa aj v plnej miere podarilo. Svedčili o tom slzy stekajúce po niektorých tvárach, ktoré oni nazvali slzami šťastia. Niektoré pesničky si starkí zanôtili spolu s nami. S vystúpení sme odchádzali s pocitom zadosťučinenia a s vedomím vykonaného dobrého skutku v prospech tých, ktorí potrebujú pocítiť ľudské teplo a spolupatričnosť.